Ekonomi

Mäklarna tror på stillastående huspriser i höst

Huspriserna har stigit stabilt under lång tid nu, men i höst tror mäklarna att det är slut på detta.

I höst spår mäklarna en vändande huspriser.

I höst spår mäklarna en vändande huspriser. Foto: Marlén Eskilsson

När mäklarna får tycka till om deras bild av huspriserna är det många som lutar åt stiltje i höst. Totalt säger drygt 66 procent, i undersökningen Mäklarpanelen, att de tror på stillastående huspriser i höst. Endast 6,7 procent tror på en nedgång, medan en något större andel (27,1 procent) istället tror på en fortsatt stigande kurva.

Lars-Erik Nykvist, vd för Fastighetsbyrån, kommenterar mäklarnas prognos så här:

- I början av hösten kommer vi se om och hur amorteringskravet påverkar marknaden. Den initiala psykologiska effekten kommer att lägga sig och andra faktorer, till exempel räntan och omvärldshändelser, kommer spela in mer. En stor del av våra mäklare tror på stillastående priser vilket känns rimligt. En marknad med stabila förutsättningar och balans mellan utbud och efterfrågan är bra.

När de får frågan om vems marknad det är just nu visar det sig också att fler lutar åt köparens marknad än tidigare. I april ansåg en majoritet att det var säljarnas marknad, men nu är det mer jämnt i fördelningen - delvis på grund av att vi går in i en lugnare period nu över sommaren.

- På frågan “För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,61 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 7,53 när samma fråga ställdes i april. Fördelen för säljarna har alltså sjunkit relativt kraftig. I både Stockholm (3,77) och Göteborg (4,98) har nu köparna övertaget på marknaden, säger Lars-Erik Nykvist.

Malmö utmärker sig dock åt andra hållet, även om det går mot en jämnare balans mellan köpare och säljare även där.

Så här ser fördelningen ut just nu mot (april 2016)

Hela Sverige – 5,61 (7,53)
Stor-Stockholm – 3,77 (6,85)
Stor-Göteborg – 4,98 (7,93)
Stor-Malmö – 7,25 (8,38)
Större ort – 6,0 (7,77)
Mellanstor ort – 6,74 (7,94)
Liten ort – 6,76 (7,42)