Ekonomi

"Lika fastighetsskatt för bostadsrätter och hus"

Forskare vill införa ny fastighetsskatt och mildra flyttskatterna.

SNS Konjunkturråds ordförande Daniel Waldenström samt docent Spencer Bastani och docent Åsa Hansson.

SNS Konjunkturråds ordförande Daniel Waldenström samt docent Spencer Bastani och docent Åsa Hansson. Foto: SNS.

Tre fristående forskare har fått analysera skattesystemet och komma med förslag. Ett av förslagen som ges är att införa en ny fastighetsskatt, som ett sätt att få det totala skattetrycket att förbli konstant.

Skatten föreslås vara lika för bostadsrätter och hus men däremot variera utifrån inkomstgrupp och värdet på bostaden.

Exempelvis skulle en låginkomsttagare med ett högt värderat hus få en lägre skatt än en höginkomsttagare i samma situation. Forskarna tror på så vis att förslaget om fastighetsskatt skulle tas emot positivt av hushållen.

- Vi föreslår att alla fastigheter beskattas i relation till sitt marknadsvärde och att skillnaden mellan småhus och bostadsrätter tas bort. Begränsningsregeln som minskar fastighetsskatten för hushåll med låg inkomst bör utvidgas så att den gäller samtliga hushåll, inte enbart pensionärer som i dag, skriver de i en debattartikel på DN.se

De anser vidare att skatten på bostäders omsättning bör mildras.

- Vi föreslår sänkt skatt på kapitalvinster vid realisation genom att en årlig normalavkastning dras bort (eftersom den beskattas med löpande fastighetsskatt) och att endast realisationsvinster därutöver beskattas. Stämpelskatten, som är en ren flyttskatt, bör avskaffas helt.

Forskarna ingår i SNS Konjunkturråd.