Ekonomi

Kraftiga regn drev upp skadestatistiken stort

Översvämningsskadorna ökade extremt under fjolåret.

Kraftiga regn drev upp skadestatistiken stort

Förra året blev ett riktigt översvämningsår. Flera extrema väderhändelser gjorde att statistiken stack iväg på flera håll, men just naturrelaterade översvämningsskador ökade från cirka 8 procent till att ligga bakom en fjärdedel av antalet anmälda vattenskador, enligt färska siffror från branschorganisationen Svensk Försäkring.

— Vi såg en kraftig ökning av översvämningsskador under 2014. Både antalet skador och kostnaderna var ungefär sex gånger högre än de två föregående åren. Under 2014 låg naturrelaterade översvämningar bakom 25 procent av alla anmälda vattenskador. De brukar normalt svara för 4–8 procent av vattenskadorna, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Av de 31 000 naturrelaterade skador som anmäldes förra året var 24 000 översvämningsskador. Året före var samma siffra 3 500. Kostnaden för dessa 24 000 skador uppgår till cirka en miljard kronor för försäkringsbolagen.

I mitten av förra året slog branschorganisationen larm om att ifall den här utvecklingen fortsätter kommer försäkringsbolagen på sikt ha svårt att erbjuda ett bra skydd vid översvämningsskador. I dagsläget täcker försäkringarna vanligen översvämningsskador, men boende i utsatta områden, kan i framtiden, få problem om inget görs.

— Omfattande översvämningar medför självklart en risk att försäkringspremierna kommer att öka. Det finns också en risk för att man undantar försäkringsskyddet för översvämningar på enskilda fastigheter eller områden som konsekvent blir utsatta, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.