Branschorganisation: Kräv besiktning av solcellsanläggningar

Kontrollbesiktning borde utföras efter montering av solcellsanläggning anser försäkringsbolagens branschorganisation.

Så här kan en solcellsanläggning se ut.

Så här kan en solcellsanläggning se ut. Foto: Ikea

Det borde krävas kontrollbesiktning när man monterat solcellsanläggning, detta menar branschorganisationen Svensk Försäkring. Installation av solceller är komplext och det är inte alltid som det är personer utbildade på just montering av solceller som faktiskt utför installationerna.

– Det uppstår fel på de här anläggningarna, fel som inte borde finnas, säger Staffan Moberg, expert på Svensk Försäkring, till SVT Nyheter.

Han förklarar att arbetet ofta läggs ut på underentreprenörer, och att det finns för få personer med rätt kompetens.

Branschorganisationen ifrågasätter också det faktum att det vilar så stort ansvar på husägaren när det kommer till den här frågan, eftersom det är så komplext. Kontrollbesiktningen skulle då vara ett led i att minska riskerna och förebygga olyckor.