Juridik, Ekonomi

Får 15 000 kr i avdrag för felmåttat kök

Ballingslöv kunde tänka sig 5 000 kronor i avdrag, men Allmänna Reklamationsnämnden håller inte med.

I samband med att en husägare i Kullavik lämnade in en fyra punkter lång anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden för ett Ballingslöv-kök som inte blivit som utlovat, krävde denna också ersättning om 15 000 kronor. Nu beviljar Allmänna Reklamationsnämnden kravet.

Konflikten mellan husägaren och Ballingslöv grundar sig främst i att flera felmätningar skett som gjort att köket inte ser ut som det var tänkt. En improviserad hylla har tillkommit mellan ett skåp och en vägg, och den öppna hylla som skulle avsluta köket på ena sidan fick istället avslutas med ett vitrinskåp. Därutöver ska kyl och frys stå snett på grund av för snävt tilltagna nischmått, och felaktigt underlag till en snickare har lett till att en vinkyl och köksbänken inte matchar i storlek. Köket tog dessutom fem veckor längre tid att bygga än utlovat.

Ballingslöv erkänner punkt 1 och 2, men menar på att felen endast bör ge rätt till ett avdrag om 5 000 kronor, vilket de redan betalat ut. Allmänna Reklamationsnämnden går dock på husägarens linje och beslutar därför att denna har rätt till ytterligare 10 000 kronor.

- Det aktuella köket har varit förhållandevis dyrt och de fel som har konstaterats ovan rör väsentliga delar av konstruktionen. Mot denna bakgrund anser nämnden att det prisavdrag om 15 000 kronor som Lennart Haraldsson har begärt får anses motsvara felets betydelse för honom, skriver nämnden.

Köket uppges ha kostat 313 900 kronor.