Ekonomi

De analyserar varför vi har en bostadskris

Enligt en analys som DN gjort finns det åtta skäl som ligger till grund för dagens bostadskris.

Dagens Nyheter listar idag åtta skäl till att Sverige befinner sig i en bostadskris. Tidningens analys visar att det varit en lång väg till den marknad vi fått idag, en väg som kantats av dåliga beslut och icke-beslut från både blåa och röda regeringar.

De åtta skälen som listas är:

  • Danellgroparna - Gropar för grunder som sedan aldrig blev bebyggda blev startskottet
  • Det byggs för få bostäder - Det argument vi hört ofta på senare år
  • Hyresregleringen - Bidrar till ineffektiva flyttkedjor
  • Ombildningarna och bromsandet - Politikerna har haft mycket svårt att komma överens i frågan
  • Fastighetsskatten - En brännande fråga för de blåa partierna, där det varit svårt att komma överens
  • Ränteavdragen - Ännu en politiskt het potatis som varit svår att få till överenskommelser kring och som i många fall lett till andra åtgärder
  • Det dyra byggandet 
  • Byggregler och detaljplaner

Här hittar du en mer ingående analys av varje punkt: Därför är det kris på bostadsmarknaden