Ekonomi

Borg: "Huspriserna får inte stiga"

Bankerna ska inte kunna ta ut stora marginaler på bolån. Den skenande skuldsättningen i svenska hushåll är negativ för svensk ekonomi och bolånen måste därför hamna under kontroll.

Huspriserna och hushållens skuldnivåer ligger på nivåer som inte kan accepteras enligt finansminister Anders Borg. Under gårdagen sade han att huspriserna och skulderna inte får stiga mer och att bankerna därför måste hålla stramare tyglar. Regelverket för banksektorn ska således skärpas de kommande åren, exempelvis genom att höja bankernas riskvikter för bolånen och genom att avkräva större krisbuffertar.

Skuldsättningen ligger just nu på 170 procent av disponibel inkomst. Skuldökningstakten har minskat, men inte vänt åt åt andra hållet eller ens stannat av. Regler för bankerna ska därför bromsa utvecklingen ytterligare och förhoppningsvis vända trenden.

De stigande huspriserna är en kombination av skuldsättning, bostadsbrist och stigande inkomster. Men skulle huspriserna stiga än mer, menar Borg att det enbart grundar sig på skuldsättning och det vore negativt för svensk ekonomi eftersom det bidrar till en redan oroväckande utveckling.