Juridik, Ekonomi

Avsteg från samäganderätten följer inte med huset

Även om gåvobrevet innehåller villkor som motsäger samäganderättslagen så följer det inte med huset till nya ägaren, fastslår högsta domstolen.

Utdrag ur domen.

Utdrag ur domen. Bild: Högsta domstolen.

Högsta domstolen gör gällande att avsteg från samäganderättslagen endast är tillämpligt mot den som tar emot gåvan, och inte är något som följer med egendomen. Beslutet kommer efter att fem syskon fått en fastighet med ett gåvobrev som gjorde gällande att samäganderättslagen inte skulle gälla. Lagen säger annars att varje delägare har rätt att ansöka om att en samägd fastighet ska säljas på offentlig auktion.

Eftersom gåvobrevet innehöll villkor om att samäganderättslagen inte skulle gälla så innebar det att när fyra av syskonen sålde huset kom det att ägas av både den nya ägaren och ett av syskonen. Men den nya ägaren ville senare sälja huset och då tillämpa reglerna för samäganderätt. Det syskon som fortfarande ägde en del av huset protesterade då och menade att gåvobrevet skulle gälla.

Efter flera vändor i domstolen har nu högsta domstolen kommit med sitt utslag om vem som får rätt.

- Villkoret i gåvobrevet till IW och hennes syskon om att samäganderättslagen inte skulle tillämpas var bindande för dem personligen. Villkoret följde emellertid inte med egendomen vid försäljningen av andelarna och är alltså inte bindande för AS. Detta gäller även om han skulle ha känt till villkoret vid förvärvet. Som domstolarna har funnit föreligger det förutsättningar att bjuda ut fastigheten till försäljning på offentlig auktion, skriver de i sin bedömning.