Avtalsmallar, Ekonomi

Äktenskapsförord – avtalsmall

Här kan du ladda ner vår avtalsmall för äktenskapsförord gratis.

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt.

Använd vår mall för ett äktenskapsförord som utgångspunkt och anpassa efter dina egna behov. Är du det minsta osäker, anlita en jurist för hjälp att upprätta avtalet. Det kan finnas omständigheter i just din situation som du inte tänker på själv. Byggahus.se tar inget ansvar för hur avtalsmallen används.

Äktenskapsförord - ladda ner

Klicka på länken för att öppna upp äktenskapsförordet i Google Drive. Klicka därefter på Arkiv > Ladda ned som och välj Microsoft Word (.docx) eller OpenDocument-format (.odt) beroende på om du har Word eller Open Office/Libre Office på din enhet.

Vårt äktenskapsförord innehåller fiktiva exempeldata. Ladda ner äktenskapsförordet på din dator och ändra det efter ditt eget behov.

Fler avtalsmallar finner du här.

Har ni skrivit något äktenskapsförord? Vad innehåll det? Kommentera eller ladda gärna upp ditt äktenskapsförord i kommentarerna nedan. Glöm inte ta bort (eller stryka över) personliga uppgifter som du inte vill ska synas.