Ekonomi, Bygga nytt hus

"Sälj huset, köp bondgård"

I Sverige har vi prisanomalier på bostadsmarknaden. I alla fall om vi vågar tro på den välrenommerade experten Robert Shiller som nu spår en vändning.

Robert Shiller

Robert Shiller

Yaleprofessorn Robert Shiller, en av upphovsmännen till amerikanska husprisindexet Case-Shiller, har varit i Sverige i helgen och talat om huspriser. Enligt honom finns det stor risk att det vi ser nu är början på en sprucken husprisbubbla.

Han ger flera exempel på länder där huspriserna gått nedåt länge, och menar på att husprisernas uppåtgående trend de senaste 20 åren i Sverige inte hör till det normala. Snarare, anser han, att det vore mer normalt om vi såg en vändning på trenden. Bland annat nämner han Japan som exempel - där har priserna fallit sedan 1991.

Det som han tror pressat priserna onormalt mycket uppåt i Sverige är all mark som finns tillgänglig. Skämtsamt säger han att om han vore svensk skulle han sälja sitt hus och köpa en bondgård. Robert tillägger även att sett över längre tidsperioder brukar priserna inte röra sig nämnvärt varken upp eller ner, inte mer än den påverkan som är från inflationen. Vi i Sverige ligger därför på plus sett till normalpris.

Vad tror du? Har Robert rätt i sin analys?