Ekonomi, Bygga nytt hus

Ska besluta om ändrad byggsanktionsavgift

Idag, skriver Hd.se, fattar riksdagens beslut om en nedsättning av byggsanktionsavgiften. Riksdagsledamot Thomas Finnborg, som är den som skrivit in till Hd.se, menar att enkla ärenden inte bör ge dryga böter. En privatperson som exempelvis flyttar in i sin tillbyggnad före det obligatoriska slutbeskedet ska med andra ord inte behöva betala hela 20 000 kronor i straffavgift, utan det måste till mer rimliga summor för mindre förseelser. Straffavgiften ska stå i proportion till gärningen.

Thomas Finnborg skriver också att lagändringarna för att få till de här förändringarna träder i kraft 1 juli i år.