Juridik, Bygga nytt hus

Sågade bort delar av huset

Fastighetsägaren sågade bort de delar av sommarstugan som låg utanför tomten och har nu fått nytt bygglov för den befintliga konstruktionen.

Sågade bort delar av huset

Många nekas bygglov vid sjön Gimmen men en fastighetsägare lyckades 2008 få igenom bygglov samt dispens från strandskyddet för en sommarstuga. Nu har delar av stugan fått rivas eftersom den dels inte var byggd enligt ritningarna och dels låg utanför tomtgränsen.

Ägaren fick möjlighet att rätta till problemen eller betala straffavgift på 42 000 kronor. Som en lösning sågade hon då helt enkelt bort verandan och knuten samt skickade in ny ansökan om bygglov för den existerande stugan. Nu har politikerna godkänt bygglovet för stugan som den ser ut idag men samtidigt gett kvinnan en byggnadsavgift på 7 000 kronor, hon måste också betala för det nya bygglovet.

Flera av de grannar som skrivit in och lämnat synpunkter har, enligt dt.se, ställt sig frågande till bygglovet i och med att andra som ansökt om bygglov vid sjön fått avslag.

*Uppdaterad med rättelse*