Juridik, Bygga nytt hus

Måste flytta fritidshuset 100 meter

Bygglovet gäller inte, husägaren borde ha undersökt reglerna för området själv och måste nu flytta sitt fritidshus.

En man i Strömsund tvingas flytta sitt fritidshus 100 meter trots att han tidigare fått godkänt på sin bygglovsansökan. Det är mark- och miljödomstolen som nyligen tog beslutet efter en tidigare överklagan från mannen. Enligt Länstidningen Östersund är området kring ån Natura 2000-klassat vilket gör strandskyddet där är extra starkt, och detta ligger till grund för beslutet.

Mannen byggde sitt fritidshus 2007 efter att ha fått bygglov från kommunen. Ett par år senare framgick det att han även behövde strandskyddsdispens - vilket han ansökte om och fick förra året. Men strandskyddsdispensen upphävdes av länsstyrelsen efter en inspektion och mannens överklagan hamnade på mark- och miljödomstolens bord där det nu avgjorts att han trots bygglovet borde ha kollat upp vilka regler som gällde för området innan han började bygga. Huset måste därför flyttas.