Boräntorna sänks hos storbank

Statliga SBAB sänker listräntorna för att stå starkare i konkurrensen. Dock endast marginellt på kortare bindningstider.

Boräntorna beräknas stiga på sikt, men SBAB sänker sina listräntor för att följa med i svängningarna.

Boräntorna beräknas stiga på sikt, men SBAB sänker sina listräntor för att följa med i svängningarna. Foto: Marlén Eskilsson

Under året har stigande boräntor varit en snackis. Men nu går SBAB ut och sänker sina listräntor på samtliga bindningstider. Största sänkningen blir det på längre bindningstider, och då främst på bindningstid 10 år där listräntorna går ner med 0,33 procentenheter.

- I princip alla bedömare är överens om att den långsiktiga trenden är att marknadsräntorna kommer att fortsätta stiga under de kommande månaderna och kvartalen. Samtidigt är utvecklingen volatil just nu med stora förändringar både upp och ner från dag till dag. Vår uttalade ambition är att vara följsamma i förhållande till marknaden samtidigt som vi tar hänsyn till konkurrenssituationen, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

Minst förändring blir det på boräntor som binds till 1-3 år där listräntan endast minskar med 0,05 procentenheter.

Bindningstid

Förändring (procentenheter)

Ny listränta (%)

3 månader

-0,10

2,87

1 år

-0,05

3,72

2 år        

-0,05

4,06

3 år

-0,05

4,08

4 år

-0,16

4,00

5 år                 

-0,20

3,96

7 år

-0,23

3,96

10 år

-0,33

3,96