Badrum

Här är det flest översvämningar

Skåne står för över hälften av alla översvämningsskador.

Bor du i ett riskområde? Försök placera lösöre 50 centimeter över golvytan.

Bor du i ett riskområde? Försök placera lösöre 50 centimeter över golvytan. Foto: Folksam.

Det är störst risk att drabbas av översvämningsskador för den som bor i Skåne. Enligt statistik från Folksam står länet för över hälften av alla översvämningsskador 2016, och toppar statistiken även sett till de senaste tre åren.

- I huvudsak är det husägare som råkar ut för översvämning hemma. I Skåne står de för tre fjärdedelar av översvämningsskador vilket stämmer väl överens med hur det ser ut i riket i övrigt, skriver försäkringsbolaget.

Statistiken visar även att den vanligaste orsaken till översvämningen är att dagvatten trängt in genom golvbrunnen inomhus. Men det är även vanligt att vattnet tar sig in genom ventiler och fönster i markhöjd.

Husägare drabbas vanligen hårdare än lägenhetsinnehavare. I lägenheter brukar det inte bli mer än 20 centimeter vatten, medan majoriteten av husägarna får upp till en halvmeter. Därför, uppger försäkringsbolaget, är det smart att undvika att förvara lösöre under den nivån i källaren.

Folksam tipsar även om hur man kan minimera risken för översvämning.

- För att undvika översvämning i källaren kan man som husägare göra ett flertal saker. Att ha en bra lutning från byggnaden minskar risken för översvämning vid skyfall, liksom att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och golvbrunnar i trappnedgången, säger skadeförebyggare Erik Arvidsson.

Råd

  • Om den omgivande marken runt byggnaden lutar nedåt minskar risken för översvämning. Eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 cm på tre meter.
  • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
  • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
  • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
  • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
  • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
  • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.