Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Vattenläckage i källare

 1. iknapous sinned
  Husägare · 7 inlägg

  iknapous sinned

  Husägare
  Hej,

  Väldigt tacksam om sakkunniga och personer som varit i samma situation kan ta sig tiden att läsa detta och ge oss input.

  Jag och min sambo köpte en villa för ca 1,5 år sedan som tar in vatten i källaren. Vi är inne på andra året nu som det tränger in regnvatten genom källarvägg och bottenplatta. I samband med kraftig nederbörd.

  När vi köpte huset så fick vi givetvis aldrig någon information om att denna risk eller fel förelåg. I frågalista har säljaren skrivit att dräneringen utfördes 1991 och 2007. 1991 hade de haft vatteninträngning i källaren men det var åtgärdat efter dräneringarna. Besiktningsmannen hade noterat en något för hög fukthalt som är ganska vanligt för ett äldre hus med källare. Det var även ett par mögelfläckar i källaren men som säljaren förklarade att påväxten/tillväxten hade stannat av sedan långt tillbaka och att det uppkom i samband med inläckaget 1991. Huset var dödsbo och såldes av arvinge.

  Vid köpet så tecknades en dolda fel försäkring. Vi har givetvis gått vidare med detta och yrkat efter dolda fel. Första beslutet vi fick var att de nekade ersättning då vi som köpare har undersökningsplikt och borde misstänkt och ifrågasatt detta sam undersöka det närmare. Men att gräva upp tomten och kolla så dräneringen är korrekt utförd är väl inte ramen inom rimlig undersökning? Vi krävde en omprövning och intygade att vi hade ifrågasatt och uppfyllt vad som borde falla inom ramen för en rimlig och utökad undersökning inför husköp. Försäkringsbolaget tittade på ärendet igen och återkom en andra gång även då med nekande till ersättning. Men då var beslutet grundat på motiveringen likt "Försäkringen dolda fel gäller enbart om felet är okänt och dolt för både säljaren och köparen, vi hävdar att felet är känt hos säljaren och därför täcker försäkringen inte uppgett fel". Försäkringsbolaget hänvisar oss att ta detta direkt mot säljaren. Hur kan försäkringsbolaget göra denna bedömning? Säljaren som borde känt till felet är inte längre i livet och huset säljs av arvinge som inte bor i huset.

  För det invändiga skadorna vid första inläckaget så kontaktade vi även vårt försäkringsbolag som vi hade hemförsäkringen hos (TH). De nekade till någon form av ersättning eller hjälp då vatten kommit in i byggnaden genom väggar och de ersätter endast om vatten tränger in genom en fönster eller dörrspringa. Försäkringsbolaget skickade inte ens ut en besiktningsman utan vi fick ett beslut per mail efter några veckor från att vi lagt upp ärendet via telefon. De gick enbart på det som vi sagt över telefon och efterfrågade inte några underlag. Tycker det varit fruktansvärt dåligt hanterat av TH och vi valde att avsluta alla våra försäkringar hos dem.

  Vi har nu bytt försäkringsbolag till IF.

  Det har läckt in vatten nu i söndags igen. Vi har lagt upp ärendet hos IF och vi har redan blivit kontaktad av en besiktningsman som skall kommer ut och titta på ev hur vatten kommit in i byggnaden och ev orsak, skador.. Vi får ersättning för skador upp till 20tkr om vatten kommit in genom fasad eller väggar (inte genom bottenplatta). Vi ser tendenser på att det kommit in genom både väggar och golv så någon ersättning borde vi få? 20tkr täcker absolut inte det som förstörts men det är iaf någon till skillnad från tidigare försäkringsbolag.

  Vi har kontaktat en advokatfirma som får titta på ärendet och hur vi ev skall gå vidare för att få ersättning för att åtgärda det ev felet med dräneringen. Jag, min fru och mina två små barn har köpt vår första villa och står med en källare som tar in vatten. Det är ingen information vi fått vid köpet och inget som sakkunnig besiktningsman noterat eller kommenterat. En dränerings livstid är runt 30 år och ca 2/3 av tiden har gått. Vi hade kanske först om 5-10 år planerat att dränera om huset i samband med översyn av fasaden.

  Hoppas tyvärr att det finns fler som varit i samma situation och kan ge oss någon input hur vi borde gå vidare och om vi har någon chans till ersättning. Borde man driva detta direkt mot säljaren eller kräva en ytterligare omprövning hos försäkringsbolaget som har dolda fel försäkringen? Tacksam för svar!
   
 2. K
  Lägenhetsfixare · stockholm · 2 346 inlägg

  klimt

  Lägenhetsfixare
  Först och främst är det ju värdefullt att ni får ett bra bemötande från ert nya försäkringsbolag. Det ni kan göra sedan är att ta in en oberoende kompetent byggexpert för att få en bedömning av vad felet är som orsakar inträngning av vatten. Ni skriver att det fanns en försäkring för dolda fel. Vi vet ju inte av vilken typ, men dessa försäkringar är i många fall till för att främst skydda säljaren om problem uppkommer. I ert fall fanns det en del indikationer om problem, därför så kommer er motpart att hävda att ni borde gjort fördjupade undersökningar. Ni köpte av ett dödsbo. Det innebär att man ofta har mindre kännedom om huset som säljare samt att det är svårare att driva ett ersättningskrav om dödsboet är upphävt. Försäkringen prövade ert ärende två gånger. Första gången sa man att det inte är ett dolt fel, så försäkringen tar inte ansvar. Andr gången sa man att det borde noterats av säljaren så ni kan rikta ersättningskrav dit. Detta är inte en enkel väg, ni har stora krav på bevisning gentemot ett dödsbo. Men om ni börjar med en teknisk undersökning av vad som är fel och sedan kontaktar en jurist som är kunnig på fastighetsområdet så kan ni få råd om hur ni bäst går vidare
   
 3. T
  Husägare · 1 775 inlägg

  topmount

  Husägare
  Hur leds dagvattnet bort i de hörnet, skulle testa och leda bort dagvattnet ovan mark ett tag och se om det hjälper. Min erfarenhet säger att det oftare är dagvattnet som är problemet när man får inträgning av vatten vid kraftig nederbörd
   
 4. Skip6711
  Husägare · Lund · 186 inlägg

  Skip6711

  Husägare
  Jag lider med er. Vi råkade ut för samma sak i höstas.
  Det kan vara värt att kolla om grannarna har samma problem. Vi hade två grannar som också hade översvämmade källare. Det visade sig nämligen i vårt fall att rörledningen i gatan utanför var igenväxt av trädrötter så när det blev fullt där så slogs vår dränering ut.
   
  Redigerat 18 feb 2020 09:59
 5. iknapous sinned
  Husägare · 7 inlägg

  iknapous sinned

  Husägare
  Enligt ritning som vi fick till oss senare så ser man att den delen där vatten tränger igenom källarväggen verkar vara gjuten mot berg och att det går ett dräneringsrör från var sida om berget. Men sedan vet jag inte om det är så det är gjort. Man får nästan ta och gräva upp för att konstatera hur det faktiskt är gjort. Sedan har de även lagt ett ytrör som ligger någon decimeter under mark som skall leda bort ytvattnet. Det är ett vanligt avloppsrör PVC med ett litet (ca 100mm) brunnslock ovan mark. Antar att de tidigare ägarna har skruvat bort brunnslocket för att dränera ytvatten när det regnat kraftigt och sedan när det är torrt skruvat tillbaka det. Ser ingen annan funktion av röret.. Men det hjälper inte mer än att leda bort ytvattnet.
   
 6. M
  Medlem · Lerum · 316 inlägg

  mgranbom

  Medlem
  Lite svårt att förstå vad du menar, det är inte en rensbrunn du beskriver?
  I så fall kan man filma dräneringen genom den brunnen för att se att den fungerar.

  /M
   
  • Laddar…
 7. K
  Medlem · Malmö · 1 713 inlägg

  kindvall

  Medlem
  I och med att ni köpt av ett dödsbo, som antagligen nu är avvecklat, är det rätt stor uppförsbacke att rikta krav dit.
  Dräneringens livslängd på 30 år är inget absolut tidsgräns, beroende på förutsättningar kan den vara betydligt kortare eller längre.
  Det kan vara en ide att rikta all energi på att fixa problemet med dräneringen istället för det juridiska.
   
 8. iknapous sinned
  Husägare · 7 inlägg

  iknapous sinned

  Husägare
  Dräneringsystemet har rensbrunnar som vi har låtit Cleanpipe spola och det flödar fritt i systemet. Det är kopplat till en dagvattenbrunn och vi kunde se att vattnet flödade fint och var klart från ev partiklar eller grus/jordrester. Men dräneringen är förmodligen inte korrekt utförd mot den källarvägg som läcker igenom. Det är också där huset vilar på berg. De tidigare ägarna har förmodligen inte velat knacka bort berget för att lägga ett dräneringsrör längs hela väggen utan deras lösning var att lägga ett dräneringsrör på var sida om berget. Ytröret som jag nämnde är inte kopplat till dräneringen. Det är ett separat PVC-rör som det lagt cirka 1,5m från vägg och cirka 10cm ner i marken. Detta röret har ett vanligt brunnslock som man använder till avloppsbrunnar men som sagt en liten sådan som är ca 10cm i diameter. Det är inget galler. När vi hade Cleanpipe där som spolade ur dräneringsystemet så lät vi dem även spola detta ytrör. Ytröret går förbi hörnet på huset och längs hela sidan och mynnar ut från en nersänkning på framsidan av tomten. Den kastar mer eller mindre ut ytvatten från baksidan till framsidan av huset. Vi har en sluttande tomt mot baksidan av huset och det är där vi har problem med inläckage. Hoppas du förstår hur jag menar.
   
 9. iknapous sinned
  Husägare · 7 inlägg

  iknapous sinned

  Husägare
  Tack för ditt svar. Skall gräva upp och se hur det är utfört. Sedan blir det förmodligen att ta in en besiktningsman/entreprenör som får göra en bedömning på vad som behöver göras. Skall även ha ett möte med jurist för att höra vad de har att säga om situationen.

  Det kan ju inte vara meningen att säljarna skall kunna komma undan helt och hållet? De har informerat oss om att problem med tidigare inläckage var åtgärdat. Men källaren har nu läckt in vatten vid två tillfällen. Man ifrågasätter ju starkt sanningsenligheten.
   
 10. K
  Medlem · Malmö · 1 713 inlägg

  kindvall

  Medlem
  Man kan ju ifrågasätta sanningsenligheten, men det är svårare att motbevisa den. Läckaget kan ju ha åtgärdats, men det är svårt att säga om åtgärden var otillräcklig, har slitits ut, eller om det är en ny skada.
  Det är lite speciellt med dödsbon, för tydlighets skull, köpte ni av dödsboet eller hade det redan skiftats så ni köpte av arvingen?
   
 11. iknapous sinned
  Husägare · 7 inlägg

  iknapous sinned

  Husägare
  Vi köpte av dödsboet
   
 12. B
  Bannad · Stockholm · 3 061 inlägg

  Byggdjuret

  Bannad
  Det här ingen lätt fråga om ansvaret. Jag skulle gissa på att det kommer falla på att det är ts ansvar.
  Undersökningsplikten är väldigt långt gående.
   
 13. iknapous sinned
  Husägare · 7 inlägg

  iknapous sinned

  Husägare
  Så vi skulle kunna sälja huset. Inte tala om för köparna att huset tar in vatten. När de nya ägarna uppmärksammar problemet så hävdar vi bara att felet inte uppstått under vår tid då vi ägde huset och att köparna borde ifrågasatt och utökat undersökning eftersom de har undersökningsplikten. Vi skulle alltså komma undan med det? Ytterst märkligt kan jag tycka.
   
 14. K
  Lägenhetsfixare · stockholm · 2 346 inlägg

  klimt

  Lägenhetsfixare
  För att vara mer säkra kan ni kontakta en jurist som är kompetent på bostadsområdet för rådgivning några timmar, men jag skulle bli förvånad om en kompetent jurist vill driva ert ärende. Se upp för jurister som främst vill mjölka er på pengar utan chans att vinna, så välj någon på rekommendation i så fall. Undersökningsplikten är väsentligt starkare än säljarens upplysningsansvar. Detta fördjupas om det är ett dödsbo som säljer och konkret information troligen saknas. I ert fall fanns det också i indikationer på problem. Ni kan knappast säkert veta när vatten trängde in senast något kan ha hänt som försämrar, men ni visste ju att det varit problem tidigare
   
 15. B
  Bannad · Stockholm · 3 061 inlägg

  Byggdjuret

  Bannad
  Tja säg att du är riktigt korkad... Och absolut inte ska bo i villa. Det kommer in vatten i källaren. Man torkar upp vattnet. Målar över fuktfläckarna. Vips är problemet löst... Det är inte olagligt att vara korkad. Och om man tror att problemet är löst varför nämna det? Man Kanske har glömt. Det. Att du mycket väl skulle funderar i andra banor och informerat köparen är en annan sak
  Hänger du med i problemet?
  Det är inte du som är korkad. Så jag hoppas att du inte tog illa upp.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.