Stora skyfall drabbar husägare - då gäller försäkringen

Oberoende stiftelse tydliggör vad som gäller om du får vattenskador efter skyfall.

De stora skyfallen leder till kraftiga översvämningar. Bland annat har Gävle drabbats hårt sista tiden. Människor har fått lämna sina hem efter att källare har svämmat över.

Sensommarens och höstens skyfall tenderar överlag påverka just husägare mycket negativt, speciellt de som bor nära vattendrag. Bor du i ett översvämningsdrabbat område är det således en god idé att se över husets vattenavrinning, dränering och liknande redan nu.

För de som drabbas gäller vanligen hemförsäkringen. Men det krävs att vissa faktorer är uppfyllda. Den oberoende stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå har nyligen tydliggjort hur reglerna ser ut.

- För att få ersättning från försäkringen ska vatten ha runnit in i huset från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller trängt upp genom en avloppsbrunn. Skador som uppstår på grund av dålig dränering ersätts däremot inte. Skador som drabbar tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts inte heller, säger Peter Stark, jurist och boendeexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Däremot ersätts skadad egendom. Samt merkostnader för alternativt boende om skadorna på huset är så pass stora att du inte kan bo kvar.

För att det räknas som skyfall ska det ha regnat minst 1 millimeter per minut, eller 50 millimeter per dygn.

Självrisken uppges variera stort mellan olika bolag. Den kan vara allt från 1 500 kronor, till 10 procent av skadekostnaden. Även åldersavdraget varierar beroende på vilket försäkringsbolag du har valt och vilken typ av försäkring du har.

Förebyggande åtgärder

  • Förvara inte lös egendom på golvnivå i källaren, använd hyllor och lägg värdefulla saker högt upp.
  • Kontrollera regelbundet skicket på dörrar, fönster och ramverk under eller nära marknivå.
  • Kontrollera dräneringen runt huset regelbundet, till exempel vart tionde år.
  • Se till att hängrännor och stuprör fungerar, rensa från löv och grenar.
  • Kontrollera regelbundet husets tak och leta efter möjliga skador och problem. Välrenommerade takfirmor brukar ofta erbjuda rådgivning och behovsanalys.

Drabbad av vattenskada

  • Flytta på känsliga saker så fort som möjligt.
  • Försök att torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Stoppa inströmmande vatten från till exempel golvbrunnen genom att trycka ner trasor och ställ något tungt på, eller från källardörren genom att täta runt den. 
  • Ta bilder på översvämningen och på skadad egendom.
  • Släng inga saker innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag.
  • Anmäl skadan omgående till ditt försäkringsbolag. Du kan få ersättning från din hem, villa- eller fritidshusförsäkring.