Tomt

Bristfälliga dagvattenledningar och källare vanligast orsak till översvämning

Dagvattenbrunnar som inte håller måttet och öppningar i hus med källare är vanligaste orsaken till att husägare drabbas av översvämningsskador.

Översvämmad källare.

Översvämmad källare. Foto: Floodmasters

Översvämningsskador ligger topp tre när det kommer till naturrelaterade skador hos försäkringsbolagen, och vanligaste orsaken till dessa är dåliga dagvattenledningar och regn som tar sig in i källare. Hos husägare tränger vattnet vanligen in via golvbrunnar eller i ventilation och andra öppningar.

Husägare är också den grupp som drabbas hårdast av den här typen av skador. Och trots att det var torrt förra sommaren var det en stor andel översvämningsskador även då.

– Förra sommaren rapporterades fler översvämningsskador in än under hela 2017. När det är väldigt torrt får marken problem att ta upp stora mängder regn som faller på en kort tid. Det leder till att regnet då tar andra vägar samt skapar översvämning inte bara på gator utan tyvärr även i källare, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare hos Folksam.

Nu befinner vi oss mitt i säsongen då den här typen av skador ofta inträffar. I tisdags var det exempelvis stora problem med översvämningar i västra och södra Sverige. Vet du med dig att du har ett hus som skulle kunna drabbas illa av översvämning är det bra om du försöker förebygga detta.

Checklista förebygg översvämningsskador i hus

  1. Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
  2. Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
  3. Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
  4. Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
  5. Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
  6. Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning