Värmepumpar, Värme

8 år med fel på värmepumpen

En husägare anmäler IVT till Allmänna Reklamationsnämnden efter att ha levt med upprepade fel på värmepumpen i 8 år.

Trots att värmepumpen är tio år gammal väljer en husägare i Tranås att ta tillverkaren IVT Värmepumpar till Allmänna Reklamationsnämnden.

Värmepumpen ska ha strulat sedan 2007, då var den endast två år gammal. Felen har varit flera, och trots att även reparatören rekommenderat ett byte har tillverkaren valt att fortsätta att reparera den.

Husägaren ska, enligt uppgift till Tranås Tidning, ha försökt att få värmepumpen utbytt sedan 2008. Nu blir det upp till Allmänna Reklamationsnämnden att avgöra huruvida IVT är skyldiga att byta ut den eller ej. Värdet uppges vara 100 500 kronor.