Renovera

Kungen renoverade med skattepengar

Renoveringen kostade 35 miljoner kronor och skattebetalarna stod för delar av notan.

När Stenhammar Slott behövde renoveras valde kungen att låta skattebetalarna stå för delar av kostnaden, detta trots att avtalet för slottet säger att renoveringar ska bekostas av kungahuset själva. SVT:s granskning visar att renoveringen kostade 35 miljoner kronor, varav skattebetalarna stod för 9 av dessa miljoner genom statens fastighetsverk.

Avtalet som SVT hänvisar till säger att kungen har rätt att arrendera godset med slott, 150 byggnader och 2.200 hektar mark för 1 000 kronor om året. Men då ska kungen också stå för samtliga kostnader i form av underhåll och renoveringar.

Hovet ekonomichef och fastighetsverket bekräftar att fastighetsverket gått in med pengar i renoveringsprojektet.