Nytt system för stöd för solceller

Solceller och lagrad energi föreslås få system med skattereduktion.

Skattelättnad för solceller.

Skattelättnad för solceller. Foto: Wikipedia

I dagsläget måste du söka stöd för din solcellsinstallation i efterhand, och det blir lite vanskligt för husägarna då pengarna fort tar slut. Nu föreslås ett nytt system som ska fungera ungefär som RUT och ROT, således en skattereduktion som utbetalas direkt.

Skattereduktionen ska vara 15 procent för solceller och 50 procent för lagrad el och laddning för elbil. Det ska bara gälla för privatpersoner. Taket är satt till 50 000 kronor.

Förslaget är med i en promemoria som går ut på remiss nu.

Regeringen kallar det för ett grönt avdrag och det föreslås börja gälla från och med 1 januari nästa år.