Ekonomi

Kritik mot förslag om slopat bygglov för altaner

Lagrådet kritiserar frihetsreformen som innebär att husägare ska kunna bygga altan utan bygglov.

Ett altanbygge från forumet.

Ett altanbygge från forumet. Foto: TorOdd.

I sommar slopas kravet på bygglov för altaner, i alla fall om regeringens förslag går igenom - vilket det förväntas göra.  Trädäck ska kunna byggas utan bygglov även om de inte följer områdesbestämmelser eller detaljplan. Men förslaget får nu kritik från Lagrådet som menar på att det är dåligt för de som är grannar till den som bygger.

Så här skriver de i ett utlåtande: "Förslaget innebär att grannars nuvarande möjlighet att överklaga ett bygglov – och därigenom få en domstolsprövning av förutsättningarna för en altan av detta slag – helt tas bort."

De menar på att undantaget är utformat så att det blir en betydligt försämrad möjlighet för grannar att stoppa byggen av altaner som skulle kunna leda till en värdeminskning av deras fastighet, eller utgöra en avsevärd olägenhet för dem i deras privatliv. Regeringens förslag om möjlighet att klaga i efterhand, via en omväg, anses inte vara tillräcklig.

Lagrådets uppgift är att granska och yttra sig kring remitterade lagförslag. I detta fallet tar de alltså grannarnas parti.

Källa: Aftonbladet