Så mycket beräknas taxeringsvärdet öka 

Snart får 2,4 miljoner hushåll förslag på taxeringsvärde på sitt hus. 

I dagarna får du som husägare hem förslag på nytt taxeringsvärde för ditt hus. Taxeringsvärdet på fastigheter väntas öka med i snitt 17 procent, dock med stor variation beroende på var i landet du bor. I Dalarna är den beräknade ökningen exempelvis 25 procent medan stockholmarna kan räkna med cirka 3 procent upp.

– Det är försäljningspriserna på fastighetsmarknaden åren 2017-2019 som avgör nivån på taxeringsvärdena. Prisutvecklingen har varit stark i hela landet under den här perioden, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

E-tjänsten för fastighetsdeklaration öppnade igår. Vissa får besked via post, andra via sin digitala brevlåda. Sista dag att deklarera är 2 november. 

Får du en grön blankett måste du deklarera, men är den grå behöver du inte göra något så länge du håller med Skatteverket om det taxeringsvärde som står på blanketten. Håller du inte med om det kan du logga in i e-tjänsten och justera. Värdet ska motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

Förändringar per län inför allmän fastighetstaxering, småhus, 2021

 
Län Antal småhus Förändring i procent  
Stockholm 311 345 3 %  
Uppsala 76 940 12 %  
Södermanland 69 619 16 %  
Östergötland 94 005 19 %  
Jönköping 82 328 23 %  
Kronoberg 49 813 21 %  
Kalmar 83 039 21 %  
Gotland 21 432 23 %  
Blekinge 48 588 24 %  
Skåne 270 167 21 %  
Halland 91 345 17 %  
Västra Götaland 357 129 17 %  
Värmland 81 835 23 %  
Örebro 66 732 20 %  
Västmanland 55 937 19 %  
Dalarna 102 993 25 %  
Gävleborg 77 713 22 %  
Västernorrland 68 658 20 %  
Jämtland 51 976 23 %  
Västerbotten 74 706 22 %  
Norrbotten 76 677 18 %  
Riket totalt 2 212 977 17 %