Av tidigare trådar skapade av mig i forumet har det framgått att min pappas villafastighet, då jag är enda arvingen efter honom, övergått i min ägo sedan han avlidit tidigare i år samt att fastigheten är tänkt att försäljas vilket ännu ej skett. Fastigheten har varit i min pappas ägo sedan januari 1989.

Till saken hör att det nu har kommit ett brev om förslag på en fastighetstaxering utsänd av Skatteverket och där de värderar fastighetens totala värde till 5 486 000 SEK samt mark värdet till 2 958 000 SEK respektive byggnadsvärdet till 2 528 000 SEK. Den mäklare som var där och värderade fastigheten i juni månad satte ett marknadsvärde på mellan 4,5 miljoner-5 miljoner SEK. Sedan dess har huspriserna sjunkit och därav är Skatteverkets förslag på taxeringsvärde väl högt. Vad jag läst mig till via nätet bör förhållandet vara tvärtom alltså att taxeringsvärdet är tänk att vara 75 procent av marknadsvärdet vilket nu alltså ej är fallet.

Vad har taxeringsvärdet för betydelse egentligen samt vad används det till? Bör det påpekas för dem att de satt ett för högt värde eller kan det hela låtsas vara. Som nämnts i tidigare trådar av mig avsers fastigheten säljas dock oklart om så hinner ske detta år. Säljs fastigheten under 2023 behöver inga felaktigheter inrapporteras till Skatteverket.

Säljs fastigheten för ett pris under taxeringsvärde räknas det som gåva enligt vad som hittas att läsa på nätet. Kanske är det då bättre ur vinstskattsynpunkt att låta deras förslag till taxeringsvärde bestå?

Vad göra?
 
Redigerat:
 • Gilla
Akim
 • Laddar…
Det är ingenting att bry sig om. Taxeringsvärdet är bara en grov schablon som egentligen bara används för att räkna ut fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften är ju takad vid ett taxeringsvärde på ca 1,2 miljoner och om fastigheten är värd mer än så spelar det ingen roll eftersom du då redan betalar max-beloppet.

För att det ska ha någon verklig betydelse för dig så måste du få skatteverket att sänka taxeringen med ca 4,5 miljoner så det spelar alltså ingen roll om du råkar ligga ett antal hundra tusen för högt.
 
 • Gilla
Erik_91 och 3 till
 • Laddar…
M MGA89 skrev:
Vad jag läst mig till via nätet bör förhållandet vara tvärtom alltså att taxeringsvärdet är tänk att vara 75 procent av marknadsvärdet vilket nu alltså ej är fallet.
Taxeringsvärdet fastslås vart tredje år och ska utgöra 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet baseras i sin tur på de genomsnittliga priserna, under de två senaste åren, på liknande fastigheter i området.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 2 till
 • Laddar…
Janus82 Janus82 skrev:
Det är ingenting att bry sig om. Taxeringsvärdet är bara en grov schablon som egentligen bara används för att räkna ut fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften är ju takad vid ett taxeringsvärde på ca 1,2 miljoner och om fastigheten är värd mer än så spelar det ingen roll eftersom du då redan betalar max-beloppet.

För att det ska ha någon verklig betydelse för dig så måste du få skatteverket att sänka taxeringen med ca 4,5 miljoner så det spelar alltså ingen roll om du råkar ligga ett antal hundra tusen för högt.
Men det är väl bra ur vinstskattsynpunkt att fastigheten är övervärderad av Skatteverket eftersom det då räknas som en gåva och vinstskatten uteblir när den säljs eller? Så tolkar jag i alla fall texten i länken nedan.

https://www.jurio.com/se/privatperson/gavobrev-for-fastighet/skatt-vid-gava-av-fastighet
 
T tergo skrev:
Taxeringsvärdet fastslås vart tredje år och ska utgöra 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet baseras i sin tur på de genomsnittliga priserna, under de två senaste åren, på liknande fastigheter i området.
Ja men det säger ju inget om bostadens verkliga skick.
 
M MGA89 skrev:
Men det är väl bra ur vinstskattsynpunkt att fastigheten är övervärderad av Skatteverket eftersom det då räknas som en gåva och vinstskatten uteblir när den säljs eller? Så tolkar jag i alla fall texten i länken nedan.

[länk]
En försäljning är en försäljning och skattas så oavsett hur priset ligger i förhållande till taxeringsvärdet.
 
 • Gilla
Mr.Hammer och 6 till
 • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
En försäljning är en försäljning och skattas så oavsett hur priset ligger i förhållande till taxeringsvärdet.
Nej inte enligt länken jag postade högre upp i tråden utan säljs en fastighet under taxeringsvärde räknas det som gåva och vinstskatten uteblir för försäljaren och adderas istället på när köparen i sin tur väljer att sälja. Så vinstskatten uteblir väl i korrekt mening inte men säljaren (i detta fallet jag) slipper betala den.
 
 • Gilla
Anders Kalmér
 • Laddar…
M MGA89 skrev:
Ja men det säger ju inget om bostadens verkliga skick.
Du tolkar nog texten fel. Om du skulle fått köpa huset av din far till ett värde som var lägre än marknadsvärdet skulle mellanskillnaden räknas som en gåva. Taxeringsvärdet har ingen påverkan på hur du kommer att beskattas vid försäljningen. Det kommer antagligen vara en stor del vinst vid försäljningen eftersom värdet på huset bör ha gått upp markant sedan det köptes av din far 1989. Du får räkna med en stor vinstskatt vid försäljningen.
 
 • Gilla
Roger Fundin
 • Laddar…
S SouthRiver skrev:
Du tolkar nog texten fel. Om du skulle fått köpa huset av din far till ett värde som var lägre än marknadsvärdet skulle mellanskillnaden räknas som en gåva. Taxeringsvärdet har ingen påverkan på hur du kommer att beskattas vid försäljningen. Det kommer antagligen vara en stor del vinst vid försäljningen eftersom värdet på huset bör ha gått upp markant sedan det köptes av din far 1989. Du får räkna med en stor vinstskatt vid försäljningen.
Jo, vid gåva har taxeringsvärdet betydelse.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 2 till
 • Laddar…
S SouthRiver skrev:
Du tolkar nog texten fel. Om du skulle fått köpa huset av din far till ett värde som var lägre än marknadsvärdet skulle mellanskillnaden räknas som en gåva. Taxeringsvärdet har ingen påverkan på hur du kommer att beskattas vid försäljningen. Det kommer antagligen vara en stor del vinst vid försäljningen eftersom värdet på huset bör ha gått upp markant sedan det köptes av din far 1989. Du får räkna med en stor vinstskatt vid försäljningen.
"Om Lars ger bort fastigheten för mindre än 1 500 000 kronor ses överlåtelsen som en gåva. Det innebär att Lars inte ska betala kapitalvinstskatt."

Källa: https://www.jurio.com/se/privatperson/gavobrev-for-fastighet/skatt-vid-gava-av-fastighet

1 500 000 i exempelet ovan syftar här på fastighetens taxeringsvärde. Detta tolkas av mig som att om fastigheten säljs för lägre än Skatteverkets taxeringsvärde undgår försäljaren vinstskatt.
 
 • Gilla
antett
 • Laddar…
Det ska även vara under marknadsvärdet, vilket är svårare att kontrollera. Samt vara avsett som gåva. En vanlig försäljning räknas inte skattemässigt som gåva bara för att taxeringsvärdet råkar vara satt för högt.
 
 • Gilla
Dortmunder DAB och 3 till
 • Laddar…
Du bör du kolla upp vad som gäller med avseende på ”gåvor” men visst kan du ge bort din fastighet men du får ingen kompensation. Så Daniel har rätt.
 
M
Nej det stämmer inte!
Alltså man kan ju inte tvingas till att bli gåvomottagare som husspekulant enbart pga. priset. Detta skulle ju innebära en ENORM nackdel den dagen man vill sälja. Om jag köper ett hus under taxeringsvärdet, säg 5msek och taxeringsvärdet är 5,1msek, och säljarens anskaffningsvärde är 100ksek. Då åker jag ju på en reavinst på 4,9msek x 22% = ca. 1msek grovt räknat om jag vidaresäljer huset 2 veckor senare för samma pris, det funkar ju liksom inte! Jag har ju inte gjort nån vinst på huset.

En fastighetsöverlåtelse blir dock inte att betrakta som en gåva enbart på grund av att ersättningen understiger taxeringsvärdet. För att huvudsaklighetsprincipen ska vara tillämplig krävs även att de förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten är uppfyllda. Rekvisiten att det ska ha skett en förmögenhetsöverföring, att överlåtelsen har skett frivilligt samt att det finns en gåvoavsikt hos överlåtaren. Med gåvoavsikt avses att givaren gör förmögenhetsöverföringen i syfte att gynna mottagaren utan att kräva något tillbaka. Om förvärvaren, mottagaren av gåvan, är närstående är utgångspunkten att det finns en gåvoavsikt. Om gåvorekvisiten ej är uppfyllda behandlas hela överlåtelsen som ett köp, oavsett om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde eller inte.
https://www.familjensjurist.se/frag...p-av-fastighet-under-taxeringsvarde-som-gava/
 
 • Gilla
Dilato och 4 till
 • Laddar…
M MGA89 skrev:
"Om Lars ger bort fastigheten för mindre än 1 500 000 kronor ses överlåtelsen som en gåva. Det innebär att Lars inte ska betala kapitalvinstskatt."

Källa: [länk]

1 500 000 i exempelet ovan syftar här på fastighetens taxeringsvärde. Detta tolkas av mig som att om fastigheten säljs för lägre än Skatteverkets taxeringsvärde undgår försäljaren vinstskatt.
Jag tolkar tråden som att du ärvt en fastighet som ska säljas, stämmer inte det? Då är ju ingen del av detta en gåva? Du kommer absolut inte undkomma vinstskatt på försäljningen bara för att det idag säljs för lägre än nuvarande taxeringsvärde. Du kommer att skattas på vinsten som gjorts mellan inköpet och försäljningen idag. Men för att vara på det säkra rekommenderar jag dig att kontakta skatteverket så att du inte planerar för användande av pengar som du inte kommer att få behålla.
 
 • Gilla
deetee och 4 till
 • Laddar…
M
S SouthRiver skrev:
Jag tolkar tråden som att du ärvt en fastighet som ska säljas, stämmer inte det? Då är ju ingen del av detta en gåva? Du kommer absolut inte undkomma vinstskatt på försäljningen bara för att det idag säljs för lägre än nuvarande taxeringsvärde. Du kommer att skattas på vinsten som gjorts mellan inköpet och försäljningen idag. Men för att vara på det säkra rekommenderar jag dig att kontakta skatteverket så att du inte planerar för användande av pengar som du inte kommer att få behålla.
Det stämmer att :
"Förvärv genom arv eller gåva är skattefritt (8 kap. 2 § IL). Vid båda fallen gäller kontinuitetsprincipen, vilken innebär att mottagaren av arvet eller gåvan kliver in i givarens skattemässiga situation. Vid försäljning av ett hus är det eventuell vinst som beskattas."

Så oavsätt TS försäljningspris (oavsätt under tax.värde eller inte) så övertas den avlidnes anskaffningsvärde och en försäljning baseras skattemässigt på detta.
 
 • Gilla
Dilato och 2 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.