Ekonomi

Hushållen köper mindre mängd svart arbetskraft

Svartarbetet har minskat avsevärt enligt nya siffror från Skatteverket.

Köp av svartarbete har minskat enligt färska siffror från Skatteverket. De har tillsammans med analysföretaget Demoskop undersökt hur många som anlitar svart arbetskraft.

Resultatet visar att från 2005 fram tills 2019 har det skett en minskning på 8 miljarder kronor. 2005 köpte hushållen svarta tjänster för 11 miljarder kronor. 2019 var samma siffra 3 miljarder kronor.

– Den här enkätundersökningen ger inte svar på vad som ligger bakom minskningen men det finns en rad möjliga förklaringar till det ändrade beteendet, säger Henrik Franzon, rapportförfattare och analytiker på Skatteverket.

Som exempel nämns införandet av ROT och RUT eftersom det anses ha minskat prisskillnaden mellan svarta och vita tjänster.

Ett annat exempel är kravet om införande av kassaregister och personalliggare, eftersom det försvårar för företagen att sälja svarta tjänster, samt det minskade användandet av kontanter.