Hej

Vi håller på med husbygge. Under tekniskt samråd med kommunens handläggare tycktes han minnas att det finns barrträd som är olämpliga att ha i närhet av sedumtak. Dock mindes han inte vilka träd.

Någon som kan hjälpa till angående detta något dunkla påståenden.
 
Sedum gillar kalk och barrträd fäller barr som på sikt försurar marken, pH värdet sjunker. Men för att barrträd skall fälla sina barr på ett tak bör det vara relativt höga träd och då handlar det väl om tall eller gran i första hand.
 
Redigerat:
A Abies koreana skrev:
Sedum är gillar kalk och barrträd fäller barr som på sikt försurar marken, pH värdet sjunker. Men för att barrträd skall fälla sina barr på ett tak bör det vara relativt höga träd och då handlar det väl om tall eller gran i första hand.
Och rätt vind/avstånd antar jag,,,
I varje fall,, mycket tack.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.