Hej,

Vi har precis satt häck hemma och schaktade då upp en hel del massor som nu blivit över. I sommar ska vi bygga ut baksidan med stödmurar och mellan dessa ska vi anlägga en gräsmatta.

Vi kommer behöva ca 25 m3 fyllnadsmassor för att få marken plan och jag skulle vilja använda massorna vi fick över från häckschaktningen som en del av fyllningen. Tanken är att vi lägger detta först och sedan fyller upp med krossmaterial, sedan jord och gräsmatta.

Massorna består av sten, småsten och jord och har tidigare byggt upp vår befintliga gräsmatta.

Tror ni detta fungerar eller finns risk att det komprimeras på sikt och att den nya gräsmattan blir ojämn?

Underlaget där vi ska så gräsmatta är berg med ca 100 mm vildvuxet gräs samt en del små stubbar och rötter. Måste vi rensa bort dessa innan vi fyller upp eller kan vi fylla direkt? Jag tänker att risken finns att befintlig växtlighet efter ett tag tränger igenom gräsmattan vi ska så och förstör den.
 
Allaanvnamnupptagna Allaanvnamnupptagna skrev:
Hej,

Vi har precis satt häck hemma och schaktade då upp en hel del massor som nu blivit över. I sommar ska vi bygga ut baksidan med stödmurar och mellan dessa ska vi anlägga en gräsmatta.

Vi kommer behöva ca 25 m3 fyllnadsmassor för att få marken plan och jag skulle vilja använda massorna vi fick över från häckschaktningen som en del av fyllningen. Tanken är att vi lägger detta först och sedan fyller upp med krossmaterial, sedan jord och gräsmatta.

Massorna består av sten, småsten och jord och har tidigare byggt upp vår befintliga gräsmatta.

Tror ni detta fungerar eller finns risk att det komprimeras på sikt och att den nya gräsmattan blir ojämn?

Underlaget där vi ska så gräsmatta är berg med ca 100 mm vildvuxet gräs samt en del små stubbar och rötter. Måste vi rensa bort dessa innan vi fyller upp eller kan vi fylla direkt? Jag tänker att risken finns att befintlig växtlighet efter ett tag tränger igenom gräsmattan vi ska så och förstör den.
Det borde funka fint. Du kan ju padda en del på det för att minska risken för sättningar. Se bara till att inte snåla med gräsmattejorden. Vill ni få en trevlig skjuts initialt så hade jag även fräst ner hästskit i jorden. Hämta på närmaste stall.

Plocka bort stubbar och sådant först. De kommer förmultna och göra gräsmattan ojämn.
Om ni behöver döda befintlig växtlighet beror mycket på hur tjockt lager ni ska lägga.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.