Hade en tanke jag skulle vilja ha feedback på..

Objektet i fråga är en skånelänga om ca 80 kvm där grunden består av större stenar runt om och sedan en mängd stenmaterial ihopslängt i mitten. Väggarna är av lersten och tegel. Fastigheten är mycket måttligt moderniserad och består till större delen av natur/stenmaterial, de bitar som är av trä/lackerade/plast/kakel osv är tämligen trivialt att plocka bort manuellt.

Jag har avsikten att förlägga en modern platta om ca 140-160 kvm där huset står idag. Här behovet av att höja upp den nya byggnationen en hel del. Kan man använda sten/tegel/ler-massorna från gamla grunden och väggarna till att höjja upp under jag lägger nya kapilärbrytande, makadam, cellplast osv.? Jag tänker mig att det skulle kunna spara in kostnaden att frakta bort den gamla grunden.

Kan man göra så?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.