Byggahus.se
Vinterkylan har slagit till i hela landet med full kraft och det eldas för fullt i våra hus. Det ger värme och är en stor trevlighetsfaktor förvisso, men gamla och felinstallerade kaminer och skorstenar ökar riskerna för husbränder.

Du kan läsa artikeln här: Gamla skorstenar och kaminer kan bli livsfarliga
 
C
Alltid bra att bli påmind om brandsäkerheten, men jag stör mig verkligen på formuleringen "gamla och felinstallerade kaminer och skorstenar". Vad gör man om man har en gammal skorsten? Byter ut den till en ny? Felinstallerad skorsten? En ny felinstallerad kamin är OK? Vad har överhuvudtaget åldern med saken att göra om det är väl underhållet och i gott skick?
 
Jo,håller med cpalm om lite konstiga formuleringar i artikeln. Det troliga är ju att eventuella felaktigheter i monteringen av kaminer eller läckande skorstenskanaler redan har upptäckts av sotare och förhoppningsvis åtgärdats av husägaren. http://www.dinskorsten.se/sotning.html
 
Vad hände med brandskyddskontrollerna som alla som eldade måste göra? Skulle inte detta nya påfund förhindra sånt här? Är inte kontrollanten ersättningsskyldig om det händer något?
 
Redigerat:
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Las mer har: http://www.sotarna.com/brandskyddskontroll.html
 
kalserud skrev:
Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Las mer har: [länk]
Ja det är precis det jag menar. Då ska man väl inte vara orolig om bara brandskyddskontrollanten gör sitt jobb.
 
jo men kontrollerna gör inte att det som kontrollerats håller sig felfritt till nästa kontroll. Man har ändå ett ansvar som husägare.
 
Stefan1972 skrev:
jo men kontrollerna gör inte att det som kontrollerats håller sig felfritt till nästa kontroll. Man har ändå ett ansvar som husägare.
Ansvar att filma i skorstenen mellan kontrollerna? Och vem har ansvar om det är fel direkt efter en kontroll?
 
tja hur ansvaret fördelas lär väl vara från fall till fall men rent konkret så är det husägaren som ansvarar för anläggningen. Det är klart att om ett hus brinner ner för att de missar ett stort hål i murstocken så kanske man kan driva frågan om ansvar men det kan ju rimligtvis ej heller bli så att det är brandskyddskontrollen som avgör om huset brinner eller inte.
Det blir ju samma sak med en del bilägare kontra svensk bilprovning. En del tror ju på fullt allvar att bara bilen är godkänd så kommer den gå felfritt till nästa besiktning.
 
  • Gilla
kalserud
  • Laddar…
Det går ju att köpa skorstensrör och montera det själv. Där har du en felaktigt monterad skorsten.
En kamin som inte är installerad korrekt kan ge att det sotar mycket vilket i sin tur är både en hälsorisk och en brandrisk. Och det gäller både nya och gamla.
När jag installerade en pelletskamin för ca 10 år sedan var det lag på att installationen skulle godkännas av sotaren.
Vet inte om det har ändrats efter det?
 
Självklart har husägaren det huvudsakliga ansvaret att en anläggning brukas på rätt sätt t.ex. att elda rätt, att sotning sker regelbundet och att eldstäder som ej brukats på lång tid besiktigas innan användandet. En husköpare bör låta kontrollbesiktiga eldstäder och skorstenskanaler innan köp. Man bör ta kontakt med sotningsdistriktet som vet när besiktbning senast gjordes.
 
5 vedträn per timme!? Varifrån kom den tumregeln?
 
  • Gilla
Stegväxellåda och 1 till
  • Laddar…
J
Om man installerar insatsrör i en gammal skorsten så höjer man säkerheten. Man kan också sätta några mätremsor på skorstensstocken där man har ett bjälklag då kan man mäta temperaturen på skorstensstocken när man eldat. 50kr kostar en mätremsa den visar vilka max temperaturer som det varit. Max temperatur på skorstenen utsida 100grader och max temperatur brännbart material 85grader. http://www.skorsten.com/insatsror/
 
Jag undrar också vad som hände 1980! Någon som vet?
Jag skulle föredra att man pratar fakta och inte i svävande termer som årtal.
Hur mycket säkrare än kompisens kamin installerad 1983 jfm min insatt 1946?
Felinstallerade och trasiga kaminer och rökkanaler är ju farliga oavsett när och av vem som har uppfört de.
 
Claes Sörmland
evojenza skrev:
När jag installerade en pelletskamin för ca 10 år sedan var det lag på att installationen skulle godkännas av sotaren.
Vet inte om det har ändrats efter det?
En väsentlig ändring av en eldstad som t ex nyinstallation ska anmälas till kommunen. När sedan installationen skett så ska den installationsbesiktigas av sakkunnig. Det brukar inte sällan vara en sotare som är den som anses vara sakkunnig och genomför besiktningen. Kommunen lyfter sedan eldningsförbudet.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.