Checklista, Skorsten, Värme

Gamla skorstenar och kaminer kan bli livsfarliga

Vinterkylan har slagit till i hela landet med full kraft och det eldas för fullt i våra hus. Det ger värme och är en stor trevlighetsfaktor förvisso, men gamla och felinstallerade kaminer och skorstenar ökar riskerna för husbränder.

För varje år ökar användningen av öppna spisar och vedkaminer och med det även antalet husbränder. En av de vanligaste orsakerna är gamla kaminer i hus som är byggda före 1980. Det är när skorstenarna blir för varma som närliggande träkonstruktioner fattar eld. En gammal otät skorsten kan bli livsfarlig, dels så skadar rökgasen som läcker ut människor och dels så blir det en stor riskfaktor för att huset tar eld på grund av hettan. En annan vanlig orsak till bränderna är att kaminer är felaktigt installerade. 

Men bränderna går att undvika.

- Det är oerhört viktigt att det är en fackman som installerar kaminer och noga följer tillverkarens anvisningar, säger Tomas Bergqvist  som är skadeförebyggare på Dalarnas Försäkringsbolag.

Det finns också bra riktlinjer att förhålla sig till när man eldar i öppna spisen eller kaminen om man vill undvika riskerna med husbränder.

- Ett bra tips är att inte elda för länge och inte för mycket ved åt gången. Ett bra riktmärke är ungefär tre till fem vedträn per timme i högst tre till fyra timmar åt gången, säger Tomas Bergqvist.

Elda säkert

  • Elda alltid med ren och torr ved.
  • Elda högst fem vedträn per timme och inte längre än fyra timmar per gång.
  • Lägg askan i en plåthink med lock och förvara det utomhus på ett obrännbart yta.
  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan.
  • En sex kilo pulverbrandsläckare och en brandfilt på plats kan göra stor skillnad på omfattningen på elden.