Byggahus.se
G Greedy1978 skrev:
Vad kommer dessa exempel från? Ni anger Stålverk och Flyktingläger? Har ni läst vad jag skriver? STORA byggen = Ok. SMÅ ändringar = Nej. Jag är väldigt väl medveten om hur illa det kan gå utan tillsyn särskilt när opportunistiska byggare kör på.

Vad är det för fel på er? Vill ni på riktigt att någon nisse på Byggnämnden ska ha åsikter om när ni ska byta fönster, bygga ett litet däck, byta färg på en Friggebod? Dessutom betala 9000:- för att något som oftast tar 20 minuter att administrera och sedan ni själva som får lägga tid massa onödig tid på att upprätta meningslösa handlingar på er fritid.

Och det här med avloppet sen? Vad är det för exempel. Det där går ju att lösa med att man laddar upp några bilder samt anger vilken Entreprenör som grävde. Kommuner har bra koll på de seriösa aktörerna. Det är inte rocket science.

Hjärntvätt från födseln in i Sosse-Sverige! Eller är ni avlönade från Kommun själva kanske?🤔
Bor man utanför detaljplanerat område så behöver man inte bry sig så mycket.
 
Claes Sörmland
L lat skrev:
Bor man utanför detaljplanerat område så behöver man inte bry sig så mycket.
Fast ofta mer än de som bor utanför detaljplanerat område tror...
 
 • Gilla
pmd och 3 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Fast ofta mer än de som bor utanför detaljplanerat område tror...
Det var faktiskt tvärtom när jag pratade med kommunen om renovering & ombyggnad av 1 av "sommarhusen" till året runt hus.
Enda "kravet" var att inte ansluta toa till min befintliga 3-kammar brunn.
I övrigt fick jag bygga om & till som jag ville.

Och när jag pratar garage & vidhängande carport, så är det ända att det får utseendemässigt inte dominera över bostadshuset.

Inte mycket att gnälla om tycker jag.
 
 • Gilla
SågspånPappspikEternit och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
L lat skrev:
Det var faktiskt tvärtom när jag pratade med kommunen om renovering & ombyggnad av 1 av "sommarhusen" till året runt hus.
Enda "kravet" var att inte ansluta toa till min befintliga 3-kammar brunn.
I övrigt fick jag bygga om & till som jag ville.

Och när jag pratar garage & vidhängande carport, så är det ända att det får utseendemässigt inte dominera över bostadshuset.

Inte mycket att gnälla om tycker jag.
Nej, att ta ett fritidshus i bruk som permanentboende är ingen bygglovspliktig åtgärd. Om "sommarhusen" inte var bostäder utan egentligen har uppförts med andra ändamål så krävs bygglov för ändrad användning att ta dem i bruk som bostad. Det gäller även utanför detaljplanerat område.

Du får inte bygga om som du vill utan att involvera kommunen. Ändrar du på t ex ventilation så ska det anmälas till kommunen före åtgärden påbörjas. Samma om du installerar VA, det kräver en bygganmälan och eftersom du har eget avlopp en parallell anmälan (eller tillståndsansökan) enligt miljöbalken. Eller ändrar den bärande konstruktionen.

Vissa bostadskomplement och utbyggnader, liksom fasadändringar får genomföras friare precis som du skriver.

Så någon större frihet finns inte ens på landet. Den upphörde slutligen när PBL infördes på 80-talet. Även om regelbrotten är legio ute på landet.

(Nu är vi väl långt ifrån trådens ämne även om bedrägeriet som beskrivs ju bygger på att det finns en reglering att basera det på.)
 
Redigerat:
 • Gilla
bossel51 och 1 till
 • Laddar…
G Greedy1978 skrev:
Vad menar du? 9/10 bygglov är helt meningslösa. Avlopp, altaner, carportar etc. Det är tydligt att lagen är skriven som ett sätt för kommuner att finansiera meningslösa handläggare.

En enkel uppskattning. 290 kommuner * 10 handläggare i snitt (lön, soc etc) plus itsystem, kontorsplatser etc. 3 miljarder i kostnad för samhället (lågt räknat).

Skriv om lagen för små byggen, behåll tillsyn på större byggen. Sedan sänk skatten istället.

Det här tänket kan appliceras på all möjlig kommunal skit Trivsel-ledare, Genuspedagoger, Familjerådgivare, Ekonomiska rådgivare.

15-20% Kommunal skatt är högst möjlig.
Då skulle nog kommunerna få skära ner rejält på skola vård och omsorg då de står för ca 78% av en kommuns budget. Ska det sen till lite idrottsanläggningar och väghållning så är det inte så mycket kvar. Det är därför viss verksamhet som tex bygglov ska vara självfinansierat. Med det sagt så håller jag ändå med om att taxorna är höga och att mer byggande borde vara fritt.
När det gäller taxor så genomlyste vi för ett tiotal år sen miljöhandläggarna. De hanterade i snitt 1 till 2 ärenden per dag. Inte undra på att timtaxan var 1700.
 
Claes Sörmland
john68 john68 skrev:
När det gäller taxor så genomlyste vi för ett tiotal år sen miljöhandläggarna. De hanterade i snitt 1 till 2 ärenden per dag. Inte undra på att timtaxan var 1700.
Berätta mer om detta!
 
J jonte0 skrev:
"..... individen vad jag förstår jobbat som extern konsult. I detta fall har han agerat som tjänsteman på kommunen och då blir det ett annat förfarande. Det fastighetsägaren fått är trots allt ett beslut från en tjänsteman, säger Katarina Finyak."

Vadå - måste man som kommuninnevånare förstå handläggarens anställningsform för att förutse konsekvenserna om ett beslut skulle "skita" sig i framtiden... ?

//
Skillnaden skulle jag säga ligger i att vilka är det som tar sådana här beslut när allt går rätt till? Jo, kommunens tjänstemän. Får du ett beslut från en sådan så har du fått ett beslut från en person som faktiskt skulle kunna ta dessa beslut. Vi har redan lagstiftning om att kommuner/myndigheter inte kan ändra sina tagna beslut hur som helst om ändringen leder till ett negativt beslut för individen. Dvs de kan inte godkänna något och sedan säga ”aj fan, vi gjorde fel och ändrar oss, du får visst inte göra sådär”. De får bara göra ”ursäkta, vi gjorde visst fel, du skulle visst få göra x ändå”. Det bygger både på trovärdigheten att du ska kunna lita på positiva besked, och det tvingar myndigheterna att se till att deras anställda faktiskt gör som de ska. För att myndigheterna inte hursomhelst kommer kunna fixa till det genom att ändra sig.

När jag sökt runt på internet hittar jag en artikel från 2019 om en extern konsult i Lysekil. Där stod det att det var husägarna själva som anlitat konsulten för Kontakt med kommunen.

Skillnaden är således:
Fall Tjänsteman - anställd på kommunen tog beslut i frågor i kommunens namn. Detta kan kommunen inte ändra i efterhand. De som fått beslut har fått giltiga beslut.

Fall Extern Konsult - husägare anlitar konsult för att ansöka om bygglov hos kommunen. Konsulten ger husägarna svar, men dessa beslut är inte tagna av kommunen. Husägarna har då ingen rätt mot kommunen då kommunen inte utfärdat bygglov, det som byggts har därmed byggts utan giltigt bygglov.

I andra fallet är husägarna ansvariga mot kommunen och kan därför få sanktionsavgift. Husägarna kan i sin tur gå på konsulten om att denne tog betalt utan att göra det den var anlitad för, med ekonomisk skada för husägaren. Konsulten i sin tur har sysslat med urkundsförfalskning då den e förfalskat handlingar från kommunen. Den ekonomiska skada som husägarna åsamkats av konsultens brottsliga gärning (urkundsförfalskningen) kan de i sin tur kräva som skadestånd av konsulten i egenskap av att de är målsägande brottsoffer.

Liknelse om att köpa biobiljett: i fallet tjänsteman köper du en biljett i kassan på en biograf av personal i biografens arbetskläder. Du har därför skäl att tro att du köpt en giltig biljett, även om priset för biljetten skulle vara lite lägre än vad den borde varit. Kassapersonalen säger ”kampanj och extrapris för de som köper biljett till en film som börjar om mindre än 30 minuter”. Konstigare saker har hänt. Du har en giltig biljett och biografen får ta upp detta med att säljaren slår in fel pris internt. Du släpps in i salongen. Du ser filmen.

I fallet extern konsult anlitar du någon för att köpa biljetten åt dig. Denna köper inte en biljett åt dig utan photoshoppar en. Du har således ingen giltig biljett och släpps därför inte in i salongen,och att du blivit av med pengar för en ogiltig biljett du fått av en person utan koppling till bion är inget som förändrar den saken. Du missar filmen.
 
 • Gilla
Perplexus
 • Laddar…
I Intrepidice skrev:
Den ekonomiska skada som husägarna åsamkats av konsultens brottsliga gärning (urkundsförfalskningen) kan de i sin tur kräva som skadestånd av konsulten i egenskap av att de är målsägande brottsoffer.
Fel. Du har aldrig juridiskt sett regressrätt för sanktionsavgifter. Du har bara rätt till ersättning för den skada du åsamkats till följd av det saknade bygglovet som du trodde dig ha, exempelvis bomkörningsavgifter för byggare, ansökningsavgifter, och även andra ekonomiska skador du fått till följd av att du trott dig ha ett bygglov.

En sanktionsavgift är ett straff för att du byggt utan giltigt bygglov, vilket du gjort, det saknar betydelse att du blev lurad att bygga trots saknat bygglov. Den saken har man redan tagit hänsyn till i utdömandet av sanktionsavgiften, dvs om du fått ett förfalskat bygglov tillsänt dig, och varit godtroende, så har sanktionsavgiften satts ner baserat på hurpass du förväntats göra extra kontroller för att säkerställa bygglovets äkthet.

I Intrepidice skrev:
Denna köper inte en biljett åt dig utan photoshoppar en. Du har således ingen giltig biljett och släpps därför inte in i salongen.
Så om vi tar bioexemplet ovan, så blir du tagen av polisen för bruk av falsk urkund, och tilldöms dagsböter. Dessa böter är inget du kan juridiskt sett kräva av den som sålde dig de förfalskade biljetterna, utan det är något du borde kollat upp innan du försökte använda biljetterna. Oftast har man också tydliga besked om att köp inte biljetter av utomstående, då har man garderat sig.
Du kan bara kräva pengar för de sålda biljetterna som inte var giltiga, samt eventuella merkostnader såsom parkeringsavgifter m.m. till följd av det misslyckade biobesöket.

Eventuella straff och böter faller på dig. Det har man då också tagit hänsyn till i straffmätningen att du blev lurad med falska biljetter, och menar då att du kanske borde ringt biografen och kontrollerat biljettens nummer innan du försökte använda de falska biljetterna.
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Berätta mer om detta!
Jag och 4 andra gjorde en värdering av olika yrken I kommunen efter vissa givna parametrar. Resultatet, som var lika I de flesta kommuner, visade att undersköterska var för lågt lönesatta jfrm vaktmästare osv.

Miljöhandläggarna beskrev själva sitt jobb och uppgav 1 till 2 ärenden.

Roligast var iaf bibliotekschef som var med i gruppen.
"Jo jag vet att det krävs en högskoleutbildning och att det finns ett statligt uppdrag men i sanningens namn så handlar det om att i mångt och mycket att sortera böcker efter ämne och i alfabetisk ordning"

Men såg idag att snittet för vård/skola/omsorg var 75 % och inte 78 som i min kommun.
 
 • Wow
pmd
 • Laddar…
G Greedy1978 skrev:
Vad menar du? 9/10 bygglov är helt meningslösa. Avlopp, altaner, carportar etc. Det är tydligt att lagen är skriven som ett sätt för kommuner att finansiera meningslösa handläggare.

En enkel uppskattning. 290 kommuner * 10 handläggare i snitt (lön, soc etc) plus itsystem, kontorsplatser etc. 3 miljarder i kostnad för samhället (lågt räknat).

Skriv om lagen för små byggen, behåll tillsyn på större byggen. Sedan sänk skatten istället.

Det här tänket kan appliceras på all möjlig kommunal skit Trivsel-ledare, Genuspedagoger, Familjerådgivare, Ekonomiska rådgivare.

15-20% Kommunal skatt är högst möjlig.
"Behåll tillsyn"? Vilken tillsyn?
 
john68 john68 skrev:
Jag och 4 andra gjorde en värdering av olika yrken I kommunen efter vissa givna parametrar. Resultatet, som var lika I de flesta kommuner, visade att undersköterska var för lågt lönesatta jfrm vaktmästare osv.

Miljöhandläggarna beskrev själva sitt jobb och uppgav 1 till 2 ärenden.

Roligast var iaf bibliotekschef som var med i gruppen.
"Jo jag vet att det krävs en högskoleutbildning och att det finns ett statligt uppdrag men i sanningens namn så handlar det om att i mångt och mycket att sortera böcker efter ämne och i alfabetisk ordning"

Men såg idag att snittet för vård/skola/omsorg var 75 % och inte 78 som i min kommun.
Menar du att 1-2 ärenden per dag är mycket eller lite? Vad handlägger de? Avloppsfrågor och sånt? Blev nyfiken på detta nu.
 
Det är givetvis svårt för oss utomstående att värdera om 1 - 2 ärenden är mycket eller lite. Ett ärende kan ex. vara att ge tillstånd för ett nytt kärkraftverk. Skulle en tjänsteman lyckas avverka två sådana per dag så vore han en hjälte i mina ögon. Men det kan givetvis vara att ge tillstånd för en ny trekammabrunn någonstans, alltså bara att kontrollera handlingar från provgrävning, jordprov osv. Sådana ärenden vill man ju hoppas att de klarar av några fler per dag. Och det är jag övertygad om att de gör också.
 
T torplover_3000 skrev:
"Behåll tillsyn"? Vilken tillsyn?
Med "Tillsyn" menar jag:

*Obligatoriska ritningar
*Rita in bygget på karta med avstånd
*Kontroll Ansvarig
*Besök under bygget
*Slutbesked och inskickande av bilder

Det kan jag tycka är ok om man ska bygga ett hus. Men som jag skriver är jag starkt emot att bygglov eller det allra jävligaste påfundet "tillstånd för Attefallsåtgärder" som egentligen är ett förtäckt bygglov.

Det är tydligt att stålarna ska in. I vissa Sossestyrda kommuner föreslås nu att dessa taxor höjs kraftigt i år. Bland annat Värmdö som tyvärr blev sossestyrt efter borgerlig dominans föreslås just nu taxehöjningar på 30-102% på olika åtgärder.

Har de haft kostnadsökningar enligt motsvarande? Knappast. 🙄
 
G Greedy1978 skrev:
Med "Tillsyn" menar jag:

*Obligatoriska ritningar
*Rita in bygget på karta med avstånd
*Kontroll Ansvarig
*Besök under bygget
*Slutbesked och inskickande av bilder

Det kan jag tycka är ok om man ska bygga ett hus. Men som jag skriver är jag starkt emot att bygglov eller det allra jävligaste påfundet "tillstånd för Attefallsåtgärder" som egentligen är ett förtäckt bygglov.

Det är tydligt att stålarna ska in. I vissa Sossestyrda kommuner föreslås nu att dessa taxor höjs kraftigt i år. Bland annat Värmdö som tyvärr blev sossestyrt efter borgerlig dominans föreslås just nu taxehöjningar på 30-102% på olika åtgärder.

Har de haft kostnadsökningar enligt motsvarande? Knappast. 🙄
Hur menar du att kommunen ska få sina inkomster?
Ska allt läggas på skatten, då får ju kollektivt betala för det som är den enskildes ensak? Det är inte jag intresserad av.
 
 • Gilla
MetteKson och 1 till
 • Laddar…
L lat skrev:
Hur menar du att kommunen ska få sina inkomster?
Ska allt läggas på skatten, då får ju kollektivt betala för det som är den enskildes ensak? Det är inte jag intresserad av.
Känslan man får är ju lätt att det bara är en förtäckt meningslös skatt. Varför ska jag betala 6000:- för att få lov att byta färg på huset? Det är inte rimligt att lägga kostnaden på skatten, det är rimligt att friställa personer som har som arbete att bestämma över de enskildas angelägenheter.
 
 • Gilla
pmd och 1 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.