Vi har elfel i vårt hus, det är konstaterat av lokal anlitad elekrtiker i början av augusti och nu (080916) även av Elsäkerhetsverket. Det är mycket pinsamt att läsa att Myresjöhus försöker att bagatelisera saken i detta forum.
Vid slutbesiktning som utfördes efter en förbesiktning 0701 provas inte funktionen av elsystemet. Det konstaterades ett antal fel/brister som vi inte ska gå in på nu. Besiktningsmannen som utförde besiktningen kommer från ett företag som i vårt fall heter SF Byggkonsult. Det är inte vi som husköpare som utser besiktningsman till slutbesiktningen som felaktigt anges i detta forum utan Garbo som har försäkringen för byggfel. Denna försäkring gäller inte för dessa fel som vi drabbas av. Garbo ägdes vid besiktningstillfället till 30% av Myresjöhus
Förbesiktningen låter Myresjöhus göra för att det inte ska bli för många fel till slutbesiktningen....
Vi är förvånade över att Myresjöhus inte låter en kvalificerad elektriker undersöka saken snarast och vitar de åtgärder som behövs på ett smidigt sätt så att vi kan bo kvar i huset under reparationerna.
Det är vår förhoppning att ni ska ta ert ansvar och ange när ni löser saken.

Deralte
 
Hej "Deralte"
Det är riktigt som du skriver att Gar-Bo utser besiktningsmannen, fel av mig. Elektriken är auktoriserad och här har denne utfört ett arbete som vi på Myresjöhus inte kan godta. Därför kommer detta blir till rättat.


Magnus Brusefält
Myresjöhus marknadsavdelning
 
Har ni någon plan på när/om ni nu verkligen avser att rätta till felen??
Det bör vara kvalificerat yrkesfolk som gör jobbet enligt en kvalificerad reparationsprocedur, med tanke på att golvvärmerören kan skadas och då behöver kanske dessa repareras. Kvalificerade reparationsprocedurer användes inom många industrier (för att inte det inte ska bli ytterligere fel/brister). Vi liksom tiden lider...
Deralte
 
Elföretaget/VVS som har förosakat problemen har hört av sig till oss 080919 och ska komma till huset 081007.
Under byggnationen förorsakade det företaget en hel del problem som fick rättas till eller vara som det är.
Detta finns dokumenterat på regionkontoret i Göteborg och är väl känt för de involverade.

Vi anser att det är Myresjöhus ansvar att ta tag i saken och lösa den på ett bra sätt det är ytterst tveksamt om detta företag gör det. Ni uppger att om det blir fel så tar ni ert ansvar och löser saken, men det gör ni inte i verkligheten, varför fara med osanning det är inte seriöst. När det som i detta fall bla rör sig om att ta upp parkettgolv behövs det en av parkettgolvsleverantören godkänd golvläggare. det finns att tillgå lokalt. Vi har endast ett avtal och det är med Myresjöhus och har ingen som helst möjlighet att styra er underleverantör.
Så styr upp saken och gör ett bra jobb det är mycket hög tid nu! Eller??
Varför använder inte Myresjöhus lokala hantverkare, som ni uppger att ni gör, som inte behöver resa 15-18mil om dagen, som i vårt fall??

Deralte
 
Jag vill här påminna om reglerna för "Fråga hustillverkaren" - dvs att man bara besvarar allmänna och faktabaserade frågor här i forumet. Frågor som rör enskilda ärenden ska ni ta upp med er kontaktperson (vilket inte är samma som svarar här).

Nu har Myresjöhus representant redan svarat i den här tråden, så jag låter den ligga kvar.
 
För er information:
Entreprenören har nu varit och avhjälpt felet och kunden är nöjd med bytet och resultatet.


Magnus Brusefält
Myresjöhus marknadsavdelning
 
Myresjohus skrev:
För er information:
Entreprenören har nu varit och avhjälpt felet och kunden är nöjd med bytet och resultatet.


Magnus Brusefält
Myresjöhus marknadsavdelning
Imponerande!! Det tog ju inte alls lång tid............... Får dock vänta på att Deralte själv svarar och säger att han är nöjd. Man har ju inte det stora förtroende för att det Myresjöhus skriver, stämmer överens med verkligheten.
 
Myresjohus skrev:
För er information:
Entreprenören har nu varit och avhjälpt felet och kunden är nöjd med bytet och resultatet.
Magnus Brusefält
Myresjöhus marknadsavdelning
phl skrev:
Det intressanta är att deras lösning med den påträdda kabelisoleringen gör att du inte fått den elinstallation du faktiskt betalat för! Hur tänkte Myresjöhus att du skulle kunna byta ledarna i rören, eller för den delen komplettera med fler ledare, utan att bryta upp golvet?

Jag hade inte varit nöjd så! Hade de inte schabblat med rören vid gjutningen hade du ju kunnat dra i och ur vad du vill i rören utan problem, så är ju inte fallet nu.
Deralte skrev:
Du har naturligtvis rätt "phl Formgud" att det inte går att dra ut de befintliga ledarna eller trä in nya ledare med den befintliga lösningen.
Men vi var så förb... trötta på problemet att inte ha el i alla vägguttag och att ha förlängningssladdar liggande på golvet härs o tvärs så vi var glada åt "lösningen".
Vi föreslog byggledaren att framföra till Myresjöhus att de ger oss en lämplig kompensation för alla våra problem som vi har haft.
Det blir väl inte något med det....., möjligen några stearinljus.
Deralte
om ni på myresjöhus anser att kunden är nöjd så har ni väl 100% nöjda kunder eftersom kunden till slut inte orkar strida mot er eller?????????????????
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.