El & Teknik

En person omkom i elolycka förra året

44 procent av alla hemmafixare pular med elen själva, men få elolyckor bland lekmän rapporteras in till Elsäkerhetsverket. Förra året omkom endast en person i en elolycka och det var ingen hemmafixare.

När olyckan är framme.

När olyckan är framme. Foto: Elsäkerhetsverket

Glädjande nog omkommer färre och färre personer på grund av elolyckor, trots att vi pular hemma med elen som aldrig förr. Förra året 2015 omkom endast en person i en elolycka. Olyckan inträffade i samband med att personen bröt sig in i en nätstation, troligen för att stjäla koppar, där hen kom åt strömförande delar och omkom.  2014 omkom fem personer på grund av elolyckor.

– De senaste 10 åren har dödstalet på grund av el pendlat mellan 1-5 personer, säger Lars Jansson vid Elsäkerhetsverket.

Tabell elolyckor

Trenden för antalet dödsfall vid elolyckor är sjunkande. 

Av de fem dödsfallen 2014 var tre stycken olyckor vid järnvägsspår. Ett dödsfall inträffade då en snickare som höll på med ett husbygge fick strömgenomgång då han skulle förbereda för elektrikern som skulle komma nästa dag. Ett flexrör i den infällda installationen hade lossnat ur en skarvmuff när elektrikern hade dragit ur FK-trådarna. Snickaren ville vara hjälpsam och drog in trådarna i röret innan han återställde väggen. När han avsilolerade FK-trådarna med sin morakniv fick han strömgenomgång från hand till hand då trådarna var spänningsförande.

2014 omkom även en 48-årig servicetekniker då han utsattes för strömgenomgång då han skulle skruva fast ett filter till en vattenkyl och kom i kontakt med spänningsförande el i ett uttag.

Under våren publiceras hela Elolycksfallsrapporten, som kommer att visa det totala antalet elolyckor. Förra året rapporterades 344 elolyckor. Vad gäller olyckor bland lekmän på fritiden finns ett stort mörkertal, eftersom det inte finns någon anmälningsplikt för lekmän vid elolyckor.

I september 2015 framkom att 44 % av alla hemmafixare har utfört arbeten i hemmet som egentligen kräver en behörig elektriker, enligt en undersökning utförd av Sifo på uppdrag av Skanska.

Läs mer

Många hemmafixare pular med elen själva