Många hemmafixare pular med elen själva

Trots rädsla för att skada sig utför nästan hälften av alla hemmafixare elarbeten i hemmet själva.

39 procent av alla hemmafixande män har bytt en strömbrytare mot en dimmer, och ytterligare 29 procent har bytt ett ojordat uttag mot ett jordat - detta enligt undersökningen Säkerhetsbarometern som Sifo genomför å Skanskas vägnar. Totalt uppger 44 procent, oavsett kön, att de utför elarbeten i hemmet som egentligen kräver fackman.

Men trots att många vågar sig på den här typen av hemmafix, är det också många som oroar sig över skador. Var femte person uppger att de varit oroliga för att skada sig - men endast fyra procent väljer att avstå arbetet på grund av detta.

Hur de ser på säkerheten i hemmet efter hemmafixet nämns dock inte. Däremot ser Rikard Andersson, skyddsombud på Skanska, en rad risker:

– Framför allt är brandrisken hög om man gör fel med elen och långt ifrån alla hushåll är rustade för en eventuell brand. Även risken för felkoppling eller att få ström i sig eller andra som följd är stor. Att närmare var tredje hushåll, 29 procent, inte äger en brandsläckare är också mycket oroväckande.

Det här får du fixa på egen hand.