Jonas Lindmark, Ekonomi

Vi svenskar är bäst i Europa på att flytta

47 procent av svenska storstadsbor flyttar under en femårsperiod, jämfört med 21 procent i hela EU.

Svenskar flyttar mest.

Svenskar flyttar mest. Foto: Medlemmen enSAM

Nästan hälften av svenska folket flyttar under en 5-årsperiod, vilket är högst andel i Europa. En sammanställning av myndigheten Eurostat visar att i södra halvan av EU är det däremot bara mellan 5 och 15 procent av befolkningen som har flyttat de föregående fem åren. I Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland är andelen mellan 20 och 30 procent. De nordiska länderna ligger i topp och vi svenskar flyttar mest.

Undersökningen baseras på statistik från 2012 om hur stor del av befolkningen som har bytt permanent adress och täcker 28 EU-länder plus Norge och Schweiz.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark

Att flytta är vanligast i storstäder. Här i Sverige är det 47 procent av storstadsborna som har flyttat de föregående fem åren, och 38 procent i resten av landet. Genomsnittet i EU är 21 procent av storstadsbor, 17 procent i mindre städer och förorter, samt 13 procent på landsbygden.

Det kan verka förvånande att vi i Sverige flyttar mer än dubbelt så ofta som resten av Europa, med tanke på att här finns hinder som reavinstskatt vid bostadsförsäljningar och bostadsbrist särskilt i storstäderna. Men å andra sidan har vi en hög andel högskoleutbildade, människor som ofta lämnar sin hemort och sedan byter upp sig bostadsmässigt i takt med att deras inkomster ökar.

Det är även vanligt i Sverige att göra bostadskarriär och öka sitt bostadskapital genom att ägna fritiden åt renoveringar. Det stora intresset för Byggahus.se visar att många svenskar har gjort det en livsstil att upprepade gånger köpa renoveringsobjekt, fixa till och sedan flytta till större eller bättre läge.

Att bo i lägenhet eller bostadsrätt gör det lättare att flytta. I flertalet andra EU-länder har en större andel en egen fastighet, vilket gör det krångligare och dyrare att flytta. Dessutom bromsar ofta fastighetsaffärer av byråkratiskt krångel, särskilt i länderna kring Medelhavet.

I länder med låg levnadsstandard är det mindre vanligt att flytta, vilket rimligen beror på att de extra kostnaderna blir svårare att klara. Lägst andel som flyttat finns i Bulgarien (4%) och Rumänien (2%).  Även på landsbygden i Italien och Ungern är det mindre än 5 procent som har bytt bostad de föregående fem åren, vilket visar att det där har varit vanligt att bo kvar i samma hus hela livet. 

Källa: diagrammet "Proportion of the population having moved dwelling within the previous five years, by degree of urbanisation, 2012 (%)" i Eurostats publikation "Urban Europe — statistics on cities, towns and suburbs"