Ekonomi, Juridik

Regeringen sänker böter för fusk med bygglov

Tjuvstartade byggen, inflytt utan slutbesked och installation av eldstad utan anmälan är exempel på sådana åtgärder som får minskad byggsanktionsavgift.

Regeringen meddelar idag att de valt att sänka byggsanktionsavgifterna eftersom en del av dem inte anses stå i proportion till de överträdelser som de är kopplade till. Således blir det nu billigare om du skulle åka på böter för att exempelvis ha börjat bygga utan bygglov eller flyttat in före slutbesked. 

– Vi ska självklart ha sanktionsavgifter för den som till exempel bygger ut sitt hus utan bygglov eller börjar använda nybyggda ytor innan slutbesiktningen är klar, men vi har fått många exempel på tillfällen då avgifterna blir helt orimliga och slår hårt mot en liten byggfirma eller en privatperson. Den generella sänkning av många avgifter anser vi nu känns mer rimligt i förhållande till de överträdelser som gjorts, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Byggsanktionsavgifterna regleras i plan- och byggförordningen, samtliga förändringar i denna hittar du här: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/13/130308.PDF

Exempel på förändrade avgifter

Nybyggnad av villa 200 kvm

Byggsanktionsavgift för att påbörja en nybyggnad som kräver lov utan att ha erhållit bygglov och utan att ha inväntat startbesked.
Enligt gällande PBF: 250 300 kr
Enligt nya PBF: 107 900 kr

Tillbyggnad av villa med 40 kvm

Byggsanktionsavgift för att påbörja en tillbyggnad som kräver lov utan att ha erhållit bygglov och utan att ha inväntat startbesked.
Enligt gällande PBF: 50 100 kr
Enligt nya PBF: 27 800 kr

Nybyggnad av carport 30 kvm

Byggsanktionsavgift för att påbörja en nybyggnad som kräver lov utan att ha erhållit bygglov och utan att ha inväntat startbesked.
Enligt gällande PBF: 32 300 kr
Enligt nya PBF: 14 500 kr

Installation av eldstad

Byggsanktionsavgift för att påbörja installation av en anmälningspliktig eldstad utan att ha anmält åtgärden och utan att ha inväntat startbesked.
Enligt gällande PBF: 11 125 kr
Enligt nya PBF: 4 450 kr

Slutbesked nybyggnad av villa 200 kvm

Byggsanktionsavgift för att ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
Enligt gällande PBF: 44 500 kr
Enligt nya PBF: 21 600 kr