Ekonomi

Rapport föreslår skatteändringar på bomarknaden

Rapportförfattarna anser att den tröga bomarknaden skulle få fart med hjälp av ett antal mindre justeringar.

En ny rapport konstaterar att den svenska bomarknaden präglas av inlåsningar och låg rörlighet, därför bör flera minder justeringar göras för att komma tillrätta med problemen. En av dessa justeringar som föreslås är en sänkning av reavinst- och stämpelskatten samt en mindre höjning av fastighetsskatten.

- Reavinstskatten är i Sverige evig till skillnad från andra länder. Det påverkar såklart rörligheten i systemet, säger docent Per-Anders Bergendahl som är en av de som ligger bakom rapporten.

Andra förslag på justeringar är ett stegvis införande av amorteringskrav samt förändringar i ränteavdraget.

Rapporten presenteras inom ramen för Finansdepartementets långtidsutredning.

Källa: Dagens Industri