Ekonomi

Mindre optimistiska byggföretag och varslade arkitekter

Det är fortfarande en optimistisk tongång på bostadsmarknaden men det finns tecken på avmattning på flera håll.

Charlotta Holm Hildebrand T f förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Charlotta Holm Hildebrand T f förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. Foto: Sveriges Arkitekter.

Byggföretagens och hushållens syn på ekonomin drar ner Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för februari månad. Samtidigt rapporterar Svenska Dagbladet att antalet arkitekter som får sparken har ökat något, främst i Stockholmsområdet.

– Nu ser vi uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det förekom knappt under 2017. Men det är framför allt på mindre kontor i Stockholm där nya projekt i toppsegmentet påverkas av lägre efterfrågan, säger Charlotta Holm Hildebrand, tillförordnad förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter och fortsätter:

– Arkitekterna ligger först i konjunkturcykeln. Det kommer troligen att svänga mera.

Man slår fast att det som tidigare klassades som en överhettning på byggmarknaden numera snarare är en högkonjunktur. Det innebär att det fortfarande är väldigt positiva tongångar, men något mer försiktiga sådana än tidigare.

– Det är tredje månaden i rad som indikatorn går ned, men februarivärdet visar fortfarande på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi, skriver Konjunkturinstitutet.