Ekonomi

Miljardökning för inteckningsbelopp varje dag

Inteckningsbeloppet ökar återigen och ökningen motsvarar cirka 1 miljard kronor per dag.

Miljardökning för inteckningsbelopp varje dag

Foto: Lantmäteriet.

Inteckningsbeloppen i fastigheter ökar igen efter att ha minskat en tid i början av förra året. Enligt senaste mätningen ökar de med en miljard kronor varje dag.

- Ansökningarna om inteckning i fastigheter minskade under första halvåret 2017 som en effekt av amorteringskravet. Vi ser nu en återgång till normala nivåer under andra halvåret för antalet ansökningar om inteckningar, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Det nya amorteringskravet ser därmed - hittills - ut att inte få någon effekt på inteckningsbeloppen.

Orsaken till ökningen tros vara det ökade antalet husförsäljningar och de stigande bostadspriserna.

Miljardnoteringen är en beräkning för Sverige generellt sett och motsvarar 5,4 procent för de senaste tolv månaderna. Tittar vi på länsnivå varierar det mellan cirka 4-7 procent.

– I några län som Norrbotten, Södermanland och Uppsala län har inteckningsbeloppet ökat med mellan sex och sju procent den senaste tolvmånadersperioden. I Gävleborg, Blekinge och Värmland, har ökningstakten däremot varit lägre, runt fyra procent, under samma period. Det stämmer väl med det minskade antalet köp på småhusmarknaden under det senaste kvartalet, till exempel i Gävleborg och Värmland, säger Dennis Lindén.

Län/region Q3 2017-Q4 2017 Q4 2016-Q4 2017
Blekinge 0,8 % 3,9 %
Dalarna 1,2 % 4,6 %
Gotland 1,5 % 5,0 %
Gävleborg 1,3 % 3,8 %
Halland 1,5 % 5,7 %
Jämtland 1,5 % 6,0 %
Jönköping 1,5 % 5,1 %
Kalmar 1,4 % 4,2 %
Kronoberg 1,2 % 6,0 %
Norrbotten 1,3 % 6,2 %
Skåne 1,2 % 4,8 %
Stockholm 1,5% 5,7 %
Södermanland 1,4 % 6,9 %
Uppsala 2,0 % 6,3 %
Värmland 1,1 % 3,9 %
Västerbotten 1,3 % 5,6 %
Västernorrland 0,9 % 4,6 %
Västmanland 1,4 % 5,2 %
Västra Götaland 1,5 % 5,3 %
Örebro 1,7 % 6,0 %
Östergötland 2,0 % 6,1 %

Lantmäteriet om inteckningar: "Som fastighetsägare kan du belåna eller pantsätta din fastighet för att låna pengar av en kreditgivare, till exempel en bank. Lantmäteriet beslutar och skriver in det belopp som inteckningen ska ha i fastighetsregistret och utfärdar ett pantbrev som bevis för inteckningen (datapantbrev eller skriftligt pantbrev)."