Ekonomi

Amorteringskrav och få husförsäljningar påverkar bolånen

Färre belånade sin bostad under tredje kvartalet i år än under samma kvartal förra året.

"Antalet ansökningar om inteckning i fastigheter minskade med två procent under årets tredje kvartal."

"Antalet ansökningar om inteckning i fastigheter minskade med två procent under årets tredje kvartal." Foto: Byggahus.se.

Amorteringskrav och få husförsäljningar gör att allt färre belånar sin fastighet. Gruppen som ansökt om inteckning i sin bostad minskade med två procent under tredje kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Å andra sidan minskade även antalet sålda småhus med sju procent.

- Den minskning som vi har sett av antalet inteckningsansökningar har pågått sedan augusti förra året. Det är främst amorteringskravet som har gjort att antalet ansökningar om inteckning har blivit färre, men självklart har även det minskade antalet sålda småhus påverkat, säger Dennis Lindén, planeringschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Det totala inteckningsbeloppet ökar dock eftersom det fortfarande finns människor som belånar bostaden. Störst ökning återfinns i Södermanland som redovisar 7,3 procent, och lägst ökning har Värmland med 3,9 procent. Siffrorna stämmer väl överens med den minskade omsättningen på småhusmarknaden.

Inteckningsökning per län i procent  
  Q2 2017 – Q3 2017 Q3 2016 – Q3 2017
Blekinge 1,1 % 4,29 %
Dalarna 1,4 % 4,17 %
Gotland 1,1 % 4,8 %
Gävleborg 1,1 % 4,3 %
Halland  1,5 % 5,5 %
Jämtland 1,2 % 4,6 %
Jönköping 1,2 % 5,1 %
Kalmar  1,1 % 4,3 %
Kronoberg 1,7 % 6,9 %
Norrbotten 2,0 % 6,7 %
Skåne 0,98 % 4,8 %
Stockholm 1,3 % 5,7 %
Södermanland 2,0 % 7,3 %
Uppsala 1,6 % 6,0 %
Värmland 0,99 % 3,9 %
Västerbotten 0,95 % 6,0 %
Västernorrland 1,0 % 5,0 %
Västmanland 1,2 % 5,3 %
Västra Götaland 1,2 % 5,1 %
Örebro 1,3 % 5,4 %
Östergötland 1,4 % 5,4 %