Ekonomi

Kraftiga hyresökningar under 2011

Hur mycket borde hyran ligga på? Statistiska Centralbyrån presenterar idag statistik som visar hur hyran rört sig de senaste åren i jämförelse med konsumentprisindex.

Kraftiga hyresökningar under 2011

Statistiska Centralbyrån har undersökt hur hyrorna rört sig mellan 2011-2012 och sett att de ökade med 2,8 procent vilket är den största ökningen på 3 år. Det är dock ingenting jämfört med 1991 då de, på grund av skatte- och subventionsförändringar, steg med 30 procent. I grafen ovan kan du se hur hyrorna rört sig i förhållande till konsumentprisindex.

Genomsnittshyran för en trerummare ligger idag på 5 960 kronor i månaden. Ytterligare visar statistiken att det är 66 procent dyrare hyra för de som bor i nyproduktion jämfört med de som bor i ett äldre flerbostadshus. Statistiska Centralbyrån skriver att den genomsnittliga årshyran för tre rum och kök i nyproduktionen 2011 var 115 279 kronor medan den för det befintliga beståndet låg på 69 315 kronor.