Ekonomi

Konkurserna inom bygg ökar 2016

Samtidigt som företagskonkurserna minskar är det något fler byggkonkurser i år jämfört med förra året.

Fler byggföretag har gått i konkurs i år än förra året.

Fler byggföretag har gått i konkurs i år än förra året.

För första gången i år ökar antalet konkurser i byggbranschen. Ny statistik från upplysningsföretaget UC visar att det mellan januari-september i år varit 2 procent fler konkurser än under samma period i fjol. Men det är samtidigt flera aktiva företag inom branschen, och det handlar inte om någon dramatisk utveckling.

- Det rör sig om en marginell ökning, även om det ändå är en ökning. Vi kan inte se att det sticker ut på något sätt. Annars har byggbranschen varit stabil jämfört med andra branscher, där det går upp och ner, säger Johanna Westin, pr-ansvarig på UC, till Byggnadsarbetaren.

Samtidigt som byggkonkurserna ökar minskar antalet konkurser i landet generellt sett, statistiken visar på -6 procent för samma periodjämförelse som byggbranschen ovan. Dock ökar antalet företagskonkurser om vi ser till enbart sista månaden.

- För andra månaden i rad ser vi att de svenska företagskonkurserna ökar, dock inte i någon större procentuell utveckling. Däremot ser vi stora skillnader på hur det ser ut ute i landet, allt ifrån höga procentuella uppgångar till mer realistiska och stabila nedgångar, säger Johanna Westin.

Totala antalet byggkonkurser hittills i år uppgår till 667 stycken.