Juridik, Ekonomi

Grannar i bråk om sjöutsikt

En tillbyggnad som kommer att begränsa en husägares sjöutsikt har lett till upprörda känslor på Grönö.

En fin sjöutsikt, dock ej den i artikeln.

En fin sjöutsikt, dock ej den i artikeln.

En husägare på Grönö överklagar sin grannes bygglovsbeslut eftersom tillbyggnaden som grannen vill göra kommer att skymma husägarens sjöutsikt. Husägaren menar på att samtliga fritidshus byggdes för att få sjöutsikt, och att han inte förstår varför grannens hus inte skulle kunna byggas till med två sovrum i andra änden av huset istället.

– Det går att bygga åt ett annat håll än att lägga sovrummen framför vår sjöutsikt, man kan tro att de kommer att bygga ett vardagsrum, säger husägaren till Vimmerby tidning.

Byggnadsnämnden höll dock inte med i hans resonemang. De pausade först processen för bygglovet och lyfte frågan i nämnden, men ansåg där inte att den försämrade sjöutsikten utgjorde en så pass stor olägenhet för husägaren att de inte skulle kunna godkänna bygglovsansökan, försämrad sjöutsikt är något som fastighetsägare får räkna med.

Men husägaren tänker inte ge upp, utan överklagar nu beslutet till länsstyrelsen.