Ekonomi

För få bostäder i 240 kommuner

Kommuner med bostadsbrist ökar trots ett ökat byggande.

Ökning av antalet påbörjade bostäder genom nybyggnad de senaste tre åren.

Ökning av antalet påbörjade bostäder genom nybyggnad de senaste tre åren. SCB, april 2016.

Av landets 290 kommuner råder det underskott på bostäder i 240 av dessa visar en sammanställning som Boverket gjort. Det är 30 procent fler än förra året.

Siffror visar samtidigt att byggandet ökar, dock inte i tillräcklig takt.

- Befolkningen har vuxit snabbt, men ökningen förväntas bli betydligt större de närmaste åren, skriver Boverket och fortsätter:

- Boverkets prognos är att det påbörjas cirka 57 000 bostäder i år och cirka 61 500 bostäder nästa år. Det motsvarar en ökning med cirka 15 procent i år och cirka 8 procent nästa år. I synnerhet förväntas byggandet av hyresrätter öka. Störst är ökningen bland större kommuner utanför storstadsregionerna. På många håll, exempelvis i de tre storstadsregionerna, var dock antalet påbörjade bostäder under 2015 inte många fler än under åren 2006-2007.

Framför allt unga och nyanläna uppges ha det svårt på bostadsmarknaden.