Ekonomi

Då kommer amorteringskravet

Starka krafter driver på för att Sverige ska få ett amorteringskrav.

Både Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden vill se ett amorteringskrav för att stabilisera svensk ekonomi, och det snarast. Nu svarar Per Bolund, finansmarknadsminister, meddelat att det fortfarande är aktuellt och när det kan tänkas bli av.

- Det kommer inte att gå att få något beslut förrän i vår i riksdagen. Men efter det kan Finansinspektionen gå fram snabbt, för de har förberett det här, säger han till Dagens Nyheter.

Anledningen till att beslutet inte kan fattas förrän först i vår är för att partierna först ska komma överens om hur det får lov att slå mot nybyggnationen och huruvida kravet ska hamna på bankerna eller bolånetagarna. Därefter måste det bland annat ut på remiss och beslut ska tas i riksdagen.

Till våren, eller som senast till sommaren, kan vi med andra ord få se ett amorteringskrav bli verklighet. Exakt datum beror på Finansinspektionen.