Ekonomi

Bostadsministern: "Skatten på bostäder bör ses över"

Mehmet Kaplan vill att all skatt på bostäder ska ses över och eventuellt justeras.

Mehmet Kaplan.

Mehmet Kaplan.

Bostadsminister Mehmet Kaplan har uttryckt en önskan om att se över skatten på bostäder, så att det blir en jämnare balans mellan hyresrätter och övriga bostadsformer. Förhoppningen han har är att han ska få stöd för detta under Miljöpartiets kongress i juni.

– Vi vill se en total översyn av skattereglerna för olika boendeformer. Hyresrätten har länge varit missgynnad skattetekniskt och därför byggs det färre sådana. Det är viktigt för att motverka segregation att bygga fler områden med blandade upplåtelseformer. Målet är en jämnare beskattning, säger Mehmet Kaplan.

Exempel på skatter som kan bli aktuella för justeringar är ränteavdragen och reavinstskatten.

Ytterligare en förhoppning han har under mötet är att han ska få stöd för att små och medelstora byggföretag ska premieras högre på byggmarknaden. Målsättningen är att öka konkurrensen.

– Byggbranschen domineras av ett litet antal byggjättar. Det gör att marknaden inte fungerar som den borde, säger Mehmet Kaplan till Dn.se.