Ebba Busch vinnare i hustvisten

Hustvisten mellan Ebba Busch och säljaren ser ut att vara slutligt avgjord. Vinnaren är Ebba Busch.

Ebba Busch kan vara lättad då den infekterade hustvisten ser ut att vara till ända och hon får sitt hus.

Ebba Busch kan vara lättad då den infekterade hustvisten ser ut att vara till ända och hon får sitt hus. Foto: KD

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har länge varit i en infekterad strid om ett husköp. Hon och säljaren förlikade till slut, men förlikningen överklagades sedan av säljaren som menade på att denna inte förstått innebörden.

Nu slår Svea Hovrätt fast att överklagan saknar grund och ärendet kommer därför inte att tas upp.

- Hovrättens beslut var väntat och min klient är tacksam över att hovrätten nu fattat sitt beslut så att hon kan gå vidare. I övrigt finns det inte något att tillägga, säger Ebba Busch advokat till Svenska Dagbladet.

Även hovrättens beslut kan dock överklagas. Det återstår att se hur säljaren går vidare.