Juridik, Bygga nytt hus

Skärmtaket måste rivas

Tvisten mellan Varberg kommun och paret Holmström verkar nu lida mot sitt slut. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att de inte tar upp prövar fallet och således står kammarrättens beslut fast - paret måste riva det 9,7 kvadratmeter stora skärmtaket på förrådet.

Hela konflikten började med att paret, som säger sig ha fått ett muntligt besked om att skärmtaket inte krävde bygglov, fick hem beslut om rivning och vite från byggnadsnämnden efter att de byggt klart taket. Ärendet har sedan prövats i flera olika instanser varav byggnadsnämnden fått rätt i alla utom förvaltningsrätten.

Men Ullacarin Nilsdotter Holmström säger till Hn.se att hon tänker överklaga igen om det finns möjlighet. De känner sig lurade och anser att kommunen måste stå för vad de sags. Dock är möjligheten att regeringsrätten tar upp fallet mycket liten enligt byggnadsnämndens sekreterare, och de håller inte med paret om att de ska ha gett besked om att det inte krävs något bygglov.