Bygga nytt hus

JO-anmäler kommunen för utpressning

Strider om kostnaden för en detaljplan leder till JO-anmälan.

Ett par som äger en tomt på en ö i Umeå väljer att JO-anmäla kommunen efter en konflikt gällande upprättandet av en detaljplan. Umeå kommun vill ha 100 000 kronor för att anta detaljplanen för ön i byggnadsnämnden, men tomtägarna menar att det är utpressning eftersom kommunen inte kan specificera vad pengarna kommer att gå till.

Tomtägarna kan, enligt uppgift till Sveriges Radio, tänka sig att betala om de får veta vad pengarna ska gå till och om ändamålet är något som gagnar de boende på ön, exempelvis en gång- eller cykelbro. Men eftersom kommunen inte kan svara på detta menar paret att de skulle betala för något utan krav på motprestation och att det då känns mer som utpressning. De ifrågasätter också ifall kommunens agerande följer svensk lag.