Byggahus.se

Asfaltering av väg

 1. M
  Medlem · 23 inlägg

  MarkusFagerberg

  Medlem
  Har köpt en tomt för att bygga på i framtiden av privat markägare.Häromdagen ringde en av de andra som bor på vägen och undrade om vi tomtägare skulle gå ihop och asfaltera vägen förbi våra tomter.Undrar här om det är tomtägarnas ansvar att asfaltera vägen?Har bara köpt en tomt, ingen väg.Känner att, ska markägaren sälja tomter bör väl denne stå för att vägen är ok och gatubelysning, eller??Vägen har även blivit namngiven av kommunen som de andra vägarna i samhället.Tacksam för "tyckningar"
   
 2. H
  Medlem · 731 inlägg

  hjulia

  Medlem
  Det beror på vem som äger och sköter vägen. Är den kommunal så är det upp till dem att sköta vägen (kan finnas undantag).
  Är det en vägsamfällighet så är det upp till samfälligheten att sköta och anlägga vägen och i den samfälligheten bör ni redan vara med.
  Har ni servitut på den så står det i servitutet vad ni får samt göra med den samt vad/hur ni förväntas sköta den
   
 3. M
  Medlem · 23 inlägg

  MarkusFagerberg

  Medlem
  Vad jag vet så är det markägaren som vi köpte tomten av som äger marken någon vägsamfällighet finns inte och någon servitut väg är det inte tal om.??
   
 4. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 245 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Men du måste ju kunna ta dig till din fastighet. Då borde det finnas ett servitut i förrättningshandlingarna som ger dig rätt till utfart den vägen.
   
  • Laddar…
 5. H
  Moderator · Stockholm · 43 037 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Om inte vägen är kommunal, så får du räkna med att underhållsansvar för vägen ligger på er som har tomter utefter vägen. Det förekommer att dte framgår av köpeavtalet för tomten, att exploatören skall tillhandahålla en väg av viss kvalitet. Men står det inget så får du vara glad om det finns någon sorts framkomlighet.

  LIte beroende på hur många som använder vägen, så bör ni överväga att bilda en vägsamfällighet. En samfällighetsförening som är registrerad hos lantmäteriet kan underhålla vägen genom majoritetsbeslut. Föreningen kan då driva in kostnaden för beslutade åtgärderna från medlemmarna (med högsta prioritet, går även före skatteskulder). Har du inet en samfällighetsförening så gäller att alla måste vara övverens om vad som skall underhållas, det går inte att tvinga någon att vara med att betala för vägen (men man får inte neka någon att använda vägen).

  Är det bara några fastigheter efter vägen, så kan en samfällighetsförening bli för dyr (förrättningen kostar 10 - 100 000). Men det är den lånsiktigt bästa lösningen.
   
 6. Z
  Medlem · Småland · 197 inlägg

  Zlade

  Medlem
  Vad skrev ni i kontraktet när ni köpte tomten?

  Finns det framdraget el, fiber, vatten och avlopp?

  Inte för att vara dryg men det verkar som att det är första gången du köper tomt/hus? Inget fel med det men det är såklart viktigt att kolla upp allt sånt här innan man ingår ett kontrakt.
   
  • Laddar…
 7. Kristian Ask
  Medlem · 124 inlägg
  En fråga av ren nyfikenhet... Kan man vägra gå med i en samfällighet och vad händer i så fall om alla andra är med? Kan samfälligheten besluta om t.ex. asfaltering utanför hus som inte är med och också driva in kostnaden för det?
   
 8. T
  Medlem · 763 inlägg

  Tompa01

  Medlem
  Bildar man en hos Lantmäteriet registrerad vägförening kan man inte avstå att gå med. Alla som äger tomt/mark utmed vägen blir delägare i föreningen. Om man inte bildar en formell vägförening så är det frivilligt att gå med och ingen kan tvinga någon att vara med eller att dela på underhållskostnader.

  Därav att om man är några få som kommer överens är det billigare och enklare utan, men om man har olika åsikter eller det tillkommer någon i framtiden som inte vill betala så är det juridiskt enklare med en förening.
   
 9. B
  Medlem · 1 inlägg

  BengtBlå

  Medlem
  Att säljaren äger vägen innebär inte att hen har underhållsskyldighet. Alltså är det upp till de fastigheter som har servitut att nyttja vägen som får stå för underhåll/asfaltering snöröjning etc. Jag bor precis så, med det undantaget att min fru äger vägen. Vi sex fastigheter delar på alla kostnader för snöröjning, men bara för asfaltering fram till egen fastighet.
  I en vägförening är det varje ansluten fastighet som är delägare och betalningsansvariga, det gäller inte i ditt fall. Det är upp till dig vad du vill ha för standard på vägen, men det är mycket trevligare att lägga lite pengar på asfalt. Vi asfalterade 1/3 av vägsträckan, då var alla med och betalade. Den som bor först var inte intresserad att sponsra den som bor längst in, så om den längst in vill asfaltera får hen stå för merparten av kostnaden.
   
  • Laddar…
 10. H
  Medlem · 731 inlägg

  hjulia

  Medlem
  Kommer alla överens så hade jag sett till att bilda en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening och inte genom delägarförvaltning. För så länge alla är överens så är det både mycket smidigare och billigare att göra en förrättning än om några motsätter sig. De som motsätter sig kan dock inte vägra vara med om Lantmäteriet bedömer att de har nytta av vägen, men de kan dra ut på tiden det tar för Lantmäteriet att göra förrättningen och därmed blir det även dyrare. När vägen väl förvaltas av en samfällighet så räcker det med att majoriteten är för ett förslag för att det ska gå igenom och hur stor andel varje fastighet ska betala är bestämt så det blir inget tjafs.
  I en delägarförvaltning så vill det till att alla är överens för att ett beslut ska gå igenom och så länge alla är det funkar det bra. Men den dagen någon sätter sig på tvären så är det kört.
  Samma sak om man väljer att sköta vägen på annat sätt; så länge alla är överens är det inga problem, men den dagen någon inte längre håller med så kan man inte göra någonting alls. Eller jo, man kan göra saker men då får man stå för det helt själv. Och eftersom man aldrig vet om/när någon plötsligt inte längre håller med alla andra så är det lika bra att bilda en samfällighetsförening när alla är överens för det blir en trygghet för alla
   
  • Laddar…
 11. H
  Moderator · Stockholm · 43 037 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Nej som andra svarat, du kan inte neka att vara medlem i samfälligheten, om det gäller en väg eller annan gemensam resurs som "hör till fastigheten".

  Samfälligheten är hårt styrd av det s.k "anläggningsbeslutet" från lantmäteriet. Där framgår vad föreningen får hålla på med. Så länge man håller sig till den verksamhet som myndigheten har beslutat, och följer de angivna priciperna för debitering (andelstalen) så har föreningen en mycket stark ställning. Jag vet fall där en medlem vägrat betala samfällighetsavgiften. Kronofogden utmätte avgiften inom 3 veckor (eller rättare sagt, medlemmen betalade då, för att slippa en beslutad utmätning).

  En liten aktualitet i dessa dagar. Många vägföreningar håller ju även på med lite diverse trivselverksamhet. Det är oftast inte angivet i beslutet från lantmäteriet, därmed riskerar sådana föreningar att få svårt att driva in någon avgift överhuvudtaget, för att det finns någon post med kostnader för midsommararangemang i bokföringen.
   
  • Laddar…
 12. schnyggve
  Medlem · Öst gothia · 152 inlägg

  schnyggve

  Medlem
  Tomten får inte styckas av om det inte finns väg till den. Däremot så förekommer det att kommunen missar det. Då är det troligt att en saltad räkning från hen som äger vägen kommer för att ni skall få bruka vägen och servitutet blir inskrivet.
   
 13. Kristian Ask
  Medlem · 124 inlägg
  Uppföljningsfråga. Hur fattar lantmäteriet beslutet om inte alla vill ha samfällighet? Baserat på behov?
   
 14. M
  Moderator · Västernorrland · 11 158 inlägg

  Mats

  Moderator
 15. M
  Medlem · 23 inlägg

  MarkusFagerberg

  Medlem
  Tack för alla inlägg;)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.